cay hoa cay canh 16

Đơn đỏ

Tên khoa học: Excoecaria cochichinensis Lour.

Họ: Họ Thầu dầu - Euphorbiaceae.

Tình trạng cây: Cây phát triển tốt.

Bài viết khác: