Thứ bảy, 18/05/2024

 cay hoa cay canh 11

Cau vua

Tên khoa học: Roystonea regia.

Họ: Họ cau - Arecaceae.

Tình trạng cây: Cây phát triển tốt.

Bài viết khác: