Chỉ mục bài viết

26. Đồng chí Hồ Chí Minh tượng trưng thật sự cho cuộc đấu tranh vì tự do, vì độc lập, vì công lý và qua đồng chí, người ta thấy những người chiến sỹ Việt Nam anh hùng mà ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ la tinh đang noi theo trong cuộc đấu tranh chống sự bóc lột và áp bức của chủ nghĩa đế quốc. Con người cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh không phải thuộc về câu chuyện thần thoại mà là biểu hiện cụ thể của toàn bộ cuộc đời cao cả đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, vì Người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh anh hùng giải phóng dân tộc và lãnh đạo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chúng tôi tin chắc rằng tấm gương của Người không những sẽ tiếp tục sống mãi với cuộc đấu tranh của các đồng chí chống xâm lược của đế quốc Mỹ mà còn sống mãi với những thắng lợi của cuộc đấu tranh của hàng triệu và hàng triệu người trên toàn thế giới vì sự nghiệp giải phóng nhân loại.

(Tuliô Vêkiétti, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội thống nhất vô sản Ý)

27. Hồ Chủ tịch là hình ảnh thần kỳ đã tượng trưng bằng cuộc đời mẫu mực của mình về chủ nghĩa anh hùng của một dân tộc không một phút ngừng đấu tranh cho độc lập và tự do.

(Menba Ácnanđê, Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam)

28. Người mất đi, thọ 79 tuổi, sau một cuộc đời đầy gian lao hoàn toàn hy sinh cho cách mạng. Bác Hồ Chí Minh không còn nữa nhưng sự nghiệp vĩ đại của Người mãi mãi sẽ là một tấm gương sinh động trên Trái đất. Tinh thần cách mạng của Người sẽ thức tỉnh mọi người tiến tới giành những thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là và mãi mãi sẽ là tượng trưng của sự bền bỉ chịu đựng gian khổ và tinh thần dũng cảm.

...

Hồ Chí Minh không còn nữa nhưng sự nghiệp vĩ đại của Người mãi mãi sẽ là một tấm gương sinh động trên Trái đất. Tinh thần cách mạng của Người sẽ thức tỉnh mọi người tiến tới giành những thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội.

(Hội Hữu nghị giữa các dân tộc của Cônggô)

29. Người mất đi khiến cho tất cả chúng ta đều xúc động sâu sắc vì trước con mắt của tất cả các dân tộc và của toàn thể mọi người, Người đã trở thành biểu tượng rực rỡ của cuộc chiến đấu giành tự do. Là mẫu mực xuất chúng về mọi đức tính của con người và mọi đức tính xã hội chủ nghĩa. Người sẽ sống mãi trong lòng chúng ta.

(Giáo sự, Tiến sỹ Vante Phabian, Chủ tịch Tổ chức hoạt động ủng hộ Việt Nam của Cộng hòa Liên bang Đức)

30. Cũng như Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị trong sự vĩ đại của mình. Ngay cả đến kẻ thù tàn bạo nhất cũng đã phải thừa nhận đạo đức đó của đồng chí. Thế hệ chúng ta được biết nhà cách mạng Việt Nam vĩ đại đó, Người đã chiến đấu chống Nhật Bản, Pháp và Mỹ, Người vẫn luôn luôn vui tươi, lạc quan và không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đôminích)

31. Đồng chí là một con người, một đảng viên cộng sản kiên cường, một chiến sĩ hết sức tận tụy, vị lãnh tụ cách mạng và là một anh hùng truyền thuyết mà danh tiếng lẫy lừng khắp thế giới ai cũng biết.

Cuộc đấu tranh của đồng chí Hồ Chí Minh, người lãnh đạo cuộc đấu tranh vũ trang của nhân dân Việt Nam anh hùng cho tự do, cho sự nghiệp thống nhất đất nước và cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, đã có tác dụng thúc đẩy cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước bị áp bức, và của những dân tộc vừa mới được giải phóng, trong đó có nhân dân các nước Arập đang đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống các thế lực phản động và chống chủ nghĩa Do thái.

(Adích Môhamét, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Irắc)

32. Người đã nêu một tấm gương khiêm tốn, tận tụy quên mình dũng cảm bất khuất, trung thành với những nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, tấm gương đó sẽ tiếp tục cổ vũ toàn thể những người cộng sản, những người cách mạng, những người yêu nước muốn bảo đảm cho dân tộc mình được tự do, độc lập.

(Môhamét Hácmen, Bí thư Đảng Cộng sản Tuynidi)

33. Cả cuộc đời của Người là một tấm gương dũng cảm và tận tụy quên mình vì sự nghiệp cao quý nhất. Đồng thời, chúng tôi cũng cần bày tỏ sự khâm phục của chúng tôi đối với lòng tin sâu sắc của Người vào vận mệnh của đất nước mình và tương lai của nhân loại. Trong thế giới tàn bạo này, Người đã đem lại cho chúng ta cũng như cho biết bao dân tộc khác những lý do để hy vọng.

(Tuyên bố của Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc khi tới Hà Nội dự lễ tang Hồ Chủ tịch

34. Người là một vĩ nhân, Người mất đi là một tổn thất to lớn không những đối với đất nước Người mà còn đối với châu Á và cả thế giới.

(V.V. Giri, Tổng thống nước Cộng hoà Ấn Độ)

35. Với tinh thần tận tụy quên mình cho sự nghiệp chính nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi sống trong lòng các dân tộc. Người là hiện thân cao nhất của lòng dũng cảm và đạo đức, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết và tự giải phóng mình.

(Huari Bumêđiên, Chủ tịch Hội đồng cách mạng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà dân chủ và nhân dân Angiêri)

36. Để triệt để đập tan ách áp bức thực dân và gông xiềng nô lệ hàng mấy thế kỷ, biết bao bậc tiền bối cách mạng đã nối bước nhau, hiến dâng cuộc đời quý báu của mình trong cuộc đấu tranh máu lửa, trở thành những vị anh hùng chân chính của phong trào giải phóng dân tộc, được nhân dân mãi mãi ghi nhớ. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, chính là một trong những anh hùng kiệt xuất đó.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là vị anh hùng dân tộc vĩ đại, là nhà cách mạng vô sản kiệt xuất của Việt Nam. Tuy Người đã đi xa, vĩnh biệt chúng ta..., song tinh thần của Người bất tử. Người mãi mãi sống trong lòng nhân dân Việt Nam, trong lòng nhân dân Trung Quốc, trong lòng nhân dân thế giới.

(Giáo sư Cốc Nguyên Dương trích trong tài liệu Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

37. Nếu chúng ta muốn đối phó một cách hợp lý và mạnh mẽ với những vấn đề mà chủ nghĩa xã hội đang gặp phải, chúng ta phải học ở Hồ Chí Minh bằng cách phát triển những phẩm chất đã thể hiện trong suốt cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài của Người: Kiên nhẫn và vững vàng theo đuổi mục đích và bình tĩnh trong những lúc khó khăn; linh hoạt về tư duy và chính trị khi xây dựng khối đoàn kết xã hội chủ nghĩa; khiêm tốn và gần gũi với nhân dân, nhất là với công nhân và nông dân; có sự đồng cảm để đạt tới sự hòa giải dân tộc; có tinh thần quốc tế mạnh mẽ; sự sáng tạo và nhạy bén về văn hóa, một sự hiểu biết có phân tích về lịch sử, đặc biệt là về cách thức mà những biến đổi lịch sử đã diễn ra; và phẩm chất mà Hồ Chí Minh có một cách dồi dào - đó là sự lạc quan của ý chí.

(Alan Axbon trích trong tài liệu Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tr.183).

38. Khi nói về Người thì cái khái niệm thông thường về cái chết không còn đúng nữa, vì giờ đây đồng chí Hồ Chí Minh như một đóa hoa lớn, đỏ thắm và bất diệt, luôn luôn tươi mát, gieo khắp đất nước Việt Nam biết bao hạt giống tốt về tư tưởng và biết bao gương sáng.

...

Năm 1924, Hồ Chủ tịch viết về Lênin những điều mà ngày nay cả thế giới nghĩ về Người cũng như thế: "Không phải chỉ do thiên tài của Lênin, mà chính do cả lòng coi khinh sự xa hoa, tinh thần yêu lao động của Người, sự trong sạch về đời sống riêng của Người, nếp giản dị của Người, tóm lại là đạo đức vĩ đại và cao cả của bậc thầy đã có một ảnh hưởng rất mạnh đối với các dân tộc châu Á, và Người đã chiếm được trái tim của họ, thật không gì ngăn nổi... Không những họ biết ơn Lênin, họ có một lòng tôn kính gần như lòng hiếu thảo vậy. Phải nhìn thấy những cặp mắt sưng mọng lên vì khóc của các sinh viên trường Đại học phương Đông, phải nhìn thấy cảnh những chàng trai ấy khóc nức nở lên khi nghe tin Lênin mất, thì mới hiểu hết tình yêu của họ đối với Lênin".

...

Con người đã là kết tinh của mọi đức tính cách mạng, đối với con người có những tư tưởng tuyệt vời, có những hành động phi thường, nhìn xa thấy rộng, học vấn uyên thâm, con người đã nêu gương sáng ngời về liêm chính và ý thức danh dự cao cả, tuyệt đối chân thành, con người đã nêu cao tinh thần hy sinh và lao động quên mình, đức tính khiêm tốn được thể hiện qua mọi thử thách.

...

Thật là rất tự nhiên khi mỗi con người đều cảm thấy đau đớn biết tin một người có phẩm chất như vậy, thông minh như vậy, có một ý chí như vậy, qua đời, mặc dù chúng ta biết chắc rằng tấm gương của Người, cuộc đời của Người mãi mãi sẽ là nguồn cổ vũ vô tận và sẽ luôn dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn, thắng lợi vĩnh viễn đang tới gần.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Cuba)

39. Người ta thấy ở đồng chí một vốn sống dồi dào, một sự hiểu biết rộng lớn, với trình độ văn hóa của một người mà không ai quên rằng người đó đã là một nhà báo, một nhà văn và một nhà thơ trong số những nhà báo, nhà văn, và nhà thơ ưu tú nhất ở Việt Nam.

...

Đặc điểm nổi bật của đồng chí Hồ Chí Minh là đức tính nhân hậu toát ra từ con người của đồng chí, và thái độ ân cần, niềm nở của đồng chí đối với bất kỳ ai, trai, gái, trẻ, già, do đó đồng chí đã gây được thiện cảm đối với họ ngay từ những lúc ban đầu gặp gỡ.

...

Thành công lớn của đồng chí là ở chỗ đã dùng uy tín của mình được xây dựng trên cơ sở đạo đức và tác phong gương mẫu đó để phục vụ cho vấn đề đoàn kết giữa các dân tộc. Vì rằng nhà yêu nước hết sức nồng nàn ấy đồng thời cũng là một chiến sĩ cách mạng quốc tế.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh không muốn ai sùng bái mình, nhưng hiếm có một vị lãnh tụ lại được người ta tôn kính như Người. Đó là lòng yêu mến tuyệt đối của cả một dân tộc đối với một người, khi mà cả dân tộc đó đều thấy có mình trong con người đó và con người đó đã hy sinh tất cả cho dân tộc.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Pháp)

40. Suốt cả cuộc đời mình, Người là một chiến sĩ quốc tế rực lửa cách mạng, Người đấu tranh kiên cường cho tư tưởng Mác và Ăngghen, Lênin, Người được kính trọng và có uy tín trên toàn thế giới.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh đã trở thành một tấm gương vĩ đại trong cuộc đấu tranh quên mình, dũng cảm và sáng suốt của các dân tộc chống đế quốc áp bức, vì tự do và độc lập của dân tộc mình.

(Mác Raiman, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha)

41. Từ thời còn trẻ, đồng chí Hồ Chí Minh đã nổi tiếng là người chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho thắng lợi của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, người cộng sản trung thành đã hiến dâng tất cả nghị lực của mình cho việc củng cố phong trào cộng sản quốc tế, củng cố ảnh hưởng và vai trò của nó; người cộng sản trung thành và kiên cường trong cuộc đấu tranh nhằm củng cố sự thống nhất của các đảng cộng sản trên cơ sở những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vô sản và chủ nghĩa Mác - Lênin, người chiến sĩ trung thành chủ trương hữu nghị với các nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên là Liên Xô và Đảng của Lênin.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Libăng)

42. Đồng chí Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu không những của nhân dân Việt Nam mà còn là của tất cả các dân tộc đang đấu tranh chống bọn bóc lột. Người đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp của Tổ quốc và nhân dân nước mình, cho sự nghiệp của cách mạng và chủ nghĩa Mác - Lênin.

(Ranđơriangia Rơnê Anxenmơ, Bí thư thứ nhất Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mangasơ)

43. Người luôn luôn đứng về phía độc lập, công lý và phồn vinh của loài người và đấu tranh để thực hiện những mục tiêu đó. Người là hình ảnh của những đức tính khiêm tốn, giản dị và cần cù.

(Tổng Thư ký Hội đồng hòa bình Miến Điện)

44. Ngày nay, mỗi khi tôi nghĩ rằng con người đó sau này trở nên một nhân vật thần kỳ với cái tên Hồ Chí Minh, đứng đầu cuộc đấu tranh anh hùng rất độc đáo của dân tộc mình, thì tôi hiểu rằng cái phong cách đối xử khiêm tốn tự nhiên của đồng chí đối với thanh niên trong phong trào của chúng ta đã có một tác dụng như thế nào.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Áo)

Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56912148
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
38751
120600
483586
56912148