Chỉ mục bài viết

 - Đồng chí Hồ Chí Minh mất đi, phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới cũng mất đi một lãnh tụ có những kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, mất đi người thầy lỗi lạc đã đào tạo nên những nhà lãnh đạo kiên quyết có đủ phẩm chất để lãnh đạo nhân dân mình tiến hành cuộc chiến đấu gương mẫu vì tự do, hòa bình và chủ nghĩa xã hội chống lại cuộc xâm lược đế quốc xấu xa nhất trong thời đại hiện nay.

(Nát xa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Gioócđani)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, người yêu nước kiên cường, người có tinh thần quốc tế mẫu mực, không những chỉ là hiện thân của cuộc đấu tranh anh hùng và tuyệt vời của nhân dân Việt Nam, mà đồng thời còn là tượng trưng cho cuộc đấu tranh của tất cả các dân tộc chống bọn đế quốc áp bức và tượng trưng cho lực lượng đoàn kết quốc tế vô sản to lớn, đã ngừng đập.

(Bécnađô Anvarađô, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Goatêmala)

- Cuộc đời Hồ Chí Minh là một thiên thần thoại về cuộc chiến đấu chống đế quốc. Như lúc còn sống Người hằng cổ vũ, cuộc đời Người tiếp tục cổ vũ các dân tộc trên toàn thế giới trong cuộc chiến đấu giải phóng đất nước.

(Puxpa Lan, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nêpan)

- Đối với toàn thể loài người, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là nhà hoạt động không mệt mỏi và là người chiến sỹ kiên cường đã hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người vì phẩm cách và công lý. Với tinh thần tận tụy quên mình cho sự nghiệp chính nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi sống trong lòng các dân tộc. Người là hiện thân cao nhất của lòng dũng cảm và đạo đức, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đoàn kết và tự giải phóng mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mở đầu cho cuộc đấu tranh của nhân dân các nước trong thế giới thứ ba để tự giải phóng khỏi ách kìm kẹp của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Tên tuổi của Người mãi mãi sẽ là một biểu tượng và hoạt động của Người là một gương sáng.

(Huari Bumêđiên, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa dân chủ và nhân dân Angiêri)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mà lòng trung thành đối với Tổ quốc và trọng danh dự đã làm cho mọi người khâm phục. Loài người sẽ mãi mãi nhớ đến nhà yêu nước vĩ đại đó, là một trong những chiến sỹ vĩ đại nhất để bảo vệ tự do và phẩm cách của con người trong một thế giới đầy lo âu và biến động.

(Trung úy Mútxa Tơraôrê, Quốc trưởng nước Cộng hòa Mali)

- Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự nghiệp đấu tranh của Người vì Tổ quốc của mình là sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội và những tư tưởng của phương Đông. Đó là sự hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc và dân tộc mình, đó là sự giản dị, trong sáng trong tư tưởng và lòng chân thành...

(Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Irắc Sadam Ammađi)

- Chúng tôi vẫn cảm nhận được trí tuệ của Người đang tồn tại nơi đây và ở khắp mọi nơi. Người sống trong trái tim những người cách mạng đang hành hương tới ánh bình minh của sự cứu giúp nhân loại. Người là hình tượng vĩnh cửu trong trái tim chúng tôi, con đường của Người được hào quang chiếu sáng và Người đang ở trong tiếng hoan hô của lịch sử.

 (Tổng thống nước Cộng hòa Ápganixtan)

- Lịch sử được tạo dựng nên bởi những con người vĩ đại như Hồ Chí Minh, mặc dù họ sinh ra không phải để vĩ đại, nhưng họ đã có cống hiến lớn lao và quên mình đấu tranh cho lợi ích dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi với lịch sử bởi Người là vị anh hùng dân tộc trong cuộc đấu tranh chống quân xâm lược, gìn giữ tự do vĩnh viễn cho Việt Nam.

(Bộ trưởng Ngoại giao Libi)

- Đoàn đại biểu cán bộ lãnh đạo Quân đội cách mạng Campuchia xin bày tỏ lòng kính phục về sự hy sinh cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người chiến sĩ của giai cấp vô sản đã đấu tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp của dân tộc và của giai cấp công nhân. Chúng tôi, những cán bộ, chiến sĩ của Quân đội cách mạng Campuchia xin nguyện học tập và rèn luyện để trở thành người cán bộ chân chính của Đảng và của nhân dân theo tấm gương anh hùng cao đẹp của Bác. Chúng tôi quyết tâm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị chiến lược Campuchia - Việt Nam vững bền mãi mãi.

Kính chúc linh hồn Bác được bình yên!

 (Trưởng Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội cách mạng Campuchia, Đại tướng Buthoong)

- Ký ức và tình cảm về Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ sống trong con tim những người Việt Nam mà cả trong tư tưởng những người Xô viết. Hồ Chí Minh đã đặt nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta. Hãy giữ gìn tình hữu nghị đó vững bền mãi mãi.

(Đoàn đại biểu Ucraina)

- Quân đội nhân dân Lào xin ghi lòng tạc dạ công ơn cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã xây dựng và vun đắp tình đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt Lào - Việt. Kế thừa truyền thống quý báu đó, quân đội nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với quân đội và nhân dân Việt Nam giữ gìn phát triển cho mối tình keo sơn đó đời đời bền vững. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

 (Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Thiếu tướng Ôxaka Thamathêva)

- Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã từng nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam trước kia. Tuy cũng bị ném vào cuộc chiến, nhưng tôi chưa từng làm điều gì ác. Tôi kính cẩn cúi đầu trước con người vĩ đại Hồ Chí Minh - Người thật giản dị nhưng đã chặn đứng tên khổng lồ chiến tranh. Tôi ước gì có thể giúp nhân dân Việt Nam trong khó khăn để trút bỏ được nỗi ám ảnh đã từng là một cựu binh.

 (Cựu chiến binh  Mỹ John Fabricate - New York)

- Chúng tôi vô cùng xúc động và khâm phục khi được tới thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản thế giới và công cuộc giải phóng dân tộc. Những di huấn của Hồ Chí Minh là hiện thực sáng tạo trong chính sách đổi mới mọi mặt của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin chúc nhân dân Việt Nam và những chiến sĩ của lực lượng vũ trang Việt Nam anh hùng đạt nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 (Đại tướng, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên Xô)

- Sự nghiệp cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sáng đang đơm hoa kết trái trên đất nước Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đang tiếp tục làm rạng rỡ sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch - Người đã xây đắp tình cảm Việt - Triều bền vững.

Tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta muôn năm!

 (Đoàn đại biểu Ủy ban thông tin Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Song Bong Sun)

- Chúng tôi đã được học hỏi và hiểu sâu sắc về ý chí cách mạng kiên cường, tinh thần cách mạng nhiệt thành, cuộc sống giản dị và khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin bày tỏ sự ngưỡng mộ, lòng kính trọng sâu sắc đối với Người.

Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đời đời bất diệt!

 (Đại diện Mặt trận dân tộc dân chủ Hàn Quốc tại Việt Nam Cho Min Young)

- Đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Campuchia chúng tôi đánh giá rất cao tấm gương đạo đức, lối sống trong sạch, tinh thần rèn luyện và cương quyết đấu tranh chống đế quốc, thực dân vì độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người con lỗi lạc, vị lãnh tụ sáng suốt của nhân dân Việt Nam anh em. Tấm gương anh hùng cao cả của Người - vị lãnh đạo tiền bối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nhân dân cách mạng Campuchia đã được ghi vào lịch sử và trái tim của mọi người dân Campuchia. Chúng tôi quyết tâm giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị truyền thống anh em Campuchia - Việt Nam được trường tồn mãi mãi.

(Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia Hêng Xomrin)

 - Xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người bạn thân thiết của nhân dân Triều Tiên. Ngày nay, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được nhân dân Việt Nam kế thừa và phát triển một cách xuất sắc.

Tư tưởng yêu nước nồng nàn và tinh thần quốc tế cao cả của Người sẽ sống mãi!

 (Đoàn đại biểu Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Hoang Hon - Chang Rying Uân)

- Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh còn ở chiến khu, tôi đã có vinh dự được đến chào Người. Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tôi lại có vinh dự được Người tiếp tại ngôi nhà này. Lúc nào gặp Người cũng vậy dù ở chiến khu hay giữa Thủ đô Hà Nội, Người luôn bày tỏ sự quan tâm đến sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào anh em. Người đã dạy rằng: Muốn giải phóng Tổ quốc, phải tập hợp sự đoàn kết rộng rãi của nhân dân, phải gần gũi nhân dân và quan tâm đến đời sống của nhân dân. Người còn chỉ dẫn về tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt. Những lời dạy đó của Người đã trở thành phương hướng, sức sống cho hoạt động cách mạng của tôi từ trước tới nay và cả sau này nữa. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và mãi mãi ghi nhớ những lời giáo huấn thiêng liêng của Người.

(Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Nuhắc Phumxavẳn)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người bạn vô cùng thân thiết của Thủ tướng Giaoaháclan Nêru. Người là chiến sỹ kiên cường trong cuộc đấu tranh vì tự do, đồng thời là lãnh tụ nổi tiếng thế giới. Người không chỉ là lãnh tụ của riêng nhân dân Việt Nam mà còn là lãnh tụ quốc tế. Tên tuổi và sự nghiệp của Người đã đi vào lịch sử nhân loại và sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.

 (Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ L.L.Merottra)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người cha lập quốc của Việt Nam sẽ sống mãi không chỉ trong trái tim người dân Việt Nam mà trong cả lịch sử loài người như một vĩ nhân. Tôi chúc nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy được tinh thần của Hồ Chí Minh mãi mãi.

(Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Nakayama Taro)

- Chúng tôi hết sức xúc động về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha kiến quốc của Việt Nam. Mong rằng những tư tưởng của người sẽ soi sáng cho quan hệ hữu nghị Việt - Nhật.

 (Chủ tịch Hạ nghị viện Nhật Bản Sakurauchi)

- Nhân dân Ấn Độ chúng tôi coi Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ của chính mình. Người là một trong những vị lãnh tụ vĩ đại nhất thế giới. Sự hy sinh, lòng tận tụy vì sự nghiệp chung, tình yêu Tổ quốc bao la cũng như đức tính giản dị khiêm tốn của Người là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vĩ đại vì nền tự do của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi xin kính cẩn nghiêng mình trước vong linh Người.

 (Đoàn Học viện quốc phòng Ấn Độ Trung tướng Asóc Kalian Vecma)

- Dù nhìn nhận bất kỳ khía cạnh nào của đời sống đi nữa thì Người vẫn có một cái gì đó thật đặc biệt để có thể thu phục được nhân dân mình. Chúng tôi thật sự kính trọng và cũng bị thu phục hoàn toàn bởi con người lỗi lạc vĩ đại nhất của Việt Nam - Hồ Chí Minh, chúc tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Mỹ.

 (Chủ tịch Hội Hữu nghị phụ nữ Mỹ Marry Barden)

- Một con người vĩ đại đã tạo nên lịch sử đương đại Việt Nam và có ảnh hưởng lớn lao trong thế giới tự do. Chúng ta học tập được ở Người rất nhiều, đặc biệt là tinh thần giải phóng dân tộc, giành tự do cho Tổ quốc.

 (Đoàn đại biểu Palextin)

- Đây thật sự là nhân vật huyền thoại trong lịch sử - một người anh hùng trong phong trào giải phóng các dân tộc ra khỏi áp bức bất công, người cầm đuốc soi sáng con đường của những ai yêu tự do. Tấm gương Hồ Chí Minh sẽ mãi đi vào lịch sử các thế hệ kế tiếp sau này như một Con người có nhân cách trong sáng đến tuyệt diệu.

(Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ)

- Nhân dân Nga sẽ mãi mãi ghi sâu trong ký ức hình tượng Hồ Chí Minh - người con trung thành với Tổ quốc Việt Nam - người chiến sĩ tiên phong trong cuộc đấu tranh giải phóng vì độc lập dân tộc và tự do.

 (Đoàn đại biểu Xôviết tối cao Nga)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, cả cuộc đời chưa từng vì cuộc sống riêng tư, tất cả đều vì dân vì nước. Gia đình của Người là nhân dân, là Đảng và Tổ quốc. Bởi lẽ đó, tất thảy điều gì Hồ Chí Minh dạy và làm thì mọi người đều ngưỡng mộ và làm theo không chút đắn đo, đặc biệt là các cháu thanh thiếu niên yêu quý Người vô cùng, kính yêu Người như cha như mẹ.

- Hồ Chí Minh, cái tên được toàn thể nhân dân Việt Nam kính trọng cũng là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, của lòng dũng cảm, của độc lập, tự do và hạnh phúc.

(Siphơnôm Vichivôrasan, tham luận trích trong sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn)

 - Cuộc đời Người là một hạt giống lớn lên thành một cây tuyệt đẹp… Hồ Chí Minh là tác giả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, cuộc cách mạng với bản chất của nó, trong nguồn gốc của nó, trong cuộc đấu tranh và chiến thắng của nó luôn là nguồn cảm hứng và là người chỉ đường. Và cuối cùng chữ Bác Hồ là chữ đã thể hiện đồng thời tình cảm, sự kính trọng và ý nghĩa của những giá trị đó. Tấm gương của Bác Hồ tiếp tục là nguồn cảm hứng để không yếu đuối trong đấu tranh giành lấy tương lai, để không dừng lại ở điều đạt được mà luôn luôn tiến lên phía trước.

(Miguel de Stéphano, Giáo sư, Cố vấn Viện nghiên cứu Á Châu, tham luận trích trong sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn)

- Trong nửa sau thế kỷ XX, có một từ đã xuất hiện trong tiếng nói của những người bảo vệ và kiến tạo hòa bình trên thế giới, một từ mà cùng một lúc mang nhiều ý nghĩa: Đấu tranh, dũng cảm, anh hùng; và nó còn có ý nghĩa là chiến thắng, độc lập, tự do.

Từ đó là Việt Nam.

Và có một cái tên đã luôn gắn liền với từ này - từ chỉ tên của một đất nước. Đó là Hồ Chí Minh. Người là cảm hứng cho cuộc đấu tranh bất khuất của dân tộc mình, và cũng là nguồn cảm hứng cho tất cả các dân tộc đang đấu tranh cho những điều tốt đẹp nhất của nhân loại.

(Rômet Chanđara, tham luận trích trong sách: Việt Nam thế kỷ XX)

- Trong cuộc đời hoạt động chính trị của mình, tôi đã biết rất nhiều người, nhưng không có người nào gây được ở tôi một ấn tượng đặc biệt như ông Hồ Chí Minh. Những người có đầu óc tín ngưỡng thường hay nói đến các vị thánh. Đúng vậy, với cách sống và uy tín của ông đối với đồng bào trong nước, Hồ Chí Minh đúng là có thể so sánh với các vị thánh dó, một vị thành của cách mạng.

Trong cách nhìn của ông, tôi không bao giờ quên cái ánh sáng trong lành và chân thành đó. Sự chân thành đó là sự chân thành của một người cộng sản kiên định và sự trong sáng đó là sự trong sáng của một người hoàn toàn hy sinh cho sự nghiệp trong nguyên tắc cũng như trong hành động.

(N.X.Khơrútsốp, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô)

Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

68066676
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
2369
45643
78296
68066676