Chỉ mục bài viết

 - Xin chia sẻ niềm thương tiếc với nhân dân Việt Nam và toàn thế giới vì đã mất một chiến sỹ đấu tranh bền bỉ cho chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ, một nhà yêu nước vĩ đại đại và một nhà chính trị lỗi lạc, một người kiên trì đoàn kết các lực lượng dân chủ và hòa bình, vị lãnh tụ anh hùng và thần kỳ của cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do của Việt Nam.

(Nhóm nghị sỹ và hạ nghị sỹ Quốc hội Ý)

- … Chúng ta sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí chúng ta hình ảnh của Người, vị lãnh tụ vĩ đại và cứu tinh của nhân dân Việt Nam, người chiến sỹ vĩ đại chống thực dân, đế quốc, một biểu tượng của các dân tộc và các quốc gia bị áp bức trên thế giới.

(Haran Rếchkêđan, Bí thư phụ trách các vấn đề quốc tế, Ủy ban Nauy đoàn kết với Việt Nam)

- … Những thắng lợi rực rỡ của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh cho tự do, độc lập và phồn vinh của đất nước dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hồ Chí Minh đang chiếm một vị trí quang vinh nhất trong lịch sử của nhân dân Việt Nam và chiếm một trang đầy tự hào trong lịch sử đấu tranh chống đế quốc giải phóng dân tộc của nhân dân bị áp bức trên thế giới.

(Cơ quan Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên)

- Nghị lực lớn lao, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm và kiên cường, đức tính giản dị và nhân đạo của đồng chí Hồ Chí Minh làm cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên Xô, những người cộng sản và tiến bộ trên thế giới hết sức yêu mến và kính trọng đồng chí.

Những người cộng sản Liên Xô, toàn thể nhân dân Liên Xô đánh giá cao những cố gắng không mệt mỏi của đồng chí Hồ Chí Minh nhằm phát triển tình hữu nghị anh em giữa Đảng Lao động Việt Nam và Đảng Cộng sản Liên Xô, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô. Nhân dân Liên Xô sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh trong sáng của đồng chí, người mácxít - lêninnít kiên cường, người bạn trung thành của Đảng và đất nước chúng tôi.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô)

- Là người hoạt động quốc tế nồng nhiệt, đồng chí Hồ Chí Minh đã cống hiến đặc sắc vào tình hữu nghị với Liên Xô. Là người tham dự nhiều cuộc hội nghị của phong trào cộng sản quốc tế, đồng chí đã góp phần to lớn vào việc đề ra chiến lược và chiến thuật cũng như việc thắt chặt hàng ngũ của phong trào cộng sản. Là người cộng sản và hoạt động quốc tế, đồng chí Hồ Chí Minh luôn luôn xuất phát từ nguyên tắc người yêu nước chân chính phải đồng thời là người hoạt động quốc tế nồng nhiệt.

(Đảng Xã hội thống nhất Đức, nước Cộng hòa Dân chủ Đức)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là một nhân vật xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, một chiến sỹ quốc tế đấu tranh kiên quyết về nguyên tắc và không mệt mỏi cho sự thống nhất của các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa, cho tình hữu nghị giữa các dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh của đồng chí Hồ Chí Minh mãi mãi là tấm gương sáng cho tất cả những người cách mạng ở Việt Nam và trên toàn thế giới.

(Nước Cộng hòa nhân dân Hunggari)

- Tất cả những người tiến bộ, tất cả những người có lòng nhân đức sẽ mãi mãi noi theo tấm gương của Người, tấm gương của chủ nghĩa yêu nước ngoan cường, kết hợp với lòng trung thành trước sau như một với chủ nghĩa quốc tế vô sản, tấm gương của một người lãnh đạo cộng sản đã giáo dục nhân dân mình tìm ra con đường độc đáo của mình để tiến tới chủ nghĩa xã hội, tấm gương của con người sáng ngời sự thông minh và khiêm tốn mà đối với mỗi người Việt Nam và đối với hàng triệu người khác là "Bác Hồ" rất yêu quý và kính trọng.

(Tuyên bố của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp)

- Sự nghiệp của Người cũng như sự nghiệp của tất cả những chiến sĩ hy sinh trong chiến đấu sẽ là một tấm gương cho toàn thể nhân dân yêu chuộng hòa bình và tự do trên thế giới.

(Mariêng Nơguabi, Chủ tịch Hội đồng cách mạng toàn quốc, Tổng thống nước Cộng hòa Cônggô)

 - Hồ Chí Minh, không phải chỉ là một tên gọi mà còn là và mãi mãi sẽ là - như chúng ta biết, - một khẩu lệnh. Đó là một khẩu lệnh chiến đấu, là tượng trưng cho cuộc chiến đấu từ hơn nửa thế kỷ nay vì tự do và độc lập, vì công lý và tiến bộ. Hồ Chủ tịch đã cống hiến trọn đời mình cho những lý tưởng cao quý đó.

(Cơ quan Trung ương của Mặt trận giải phóng dân tộc Angiêri)

- Hồ Chí Minh: Một cái tên đã đi vào truyền thuyết; một người anh hùng chân chính của thời đại chúng ta, bằng tấm gương của mình đã rèn luyện một dân tộc khiến cho những hành động anh hùng của dân tộc này đã trở thành thực tế hàng ngày.

...

Những con người với tầm lớn lao như Người đã để lại sự đóng góp bất diệt vào thắng lợi của sự nghiệp chống đế quốc trên thế giới, rọi chiếu đường đi tới tương lai xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cho loài người. Tên tuổi của Người không bao giờ phai nhạt trong tâm trí các dân tộc.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Urugoay)  

- Như một thiên anh hùng ca, trong cuộc đời Người đã diễn ra những giờ phút vĩ đại nhất của lịch sử một dân tộc chiến đấu cho tự do. Và trong cuộc đời của Người đã được tập trung tất cả những phẩm giá cao quý nhất của con người, những phẩm giá mà cái xã hội và chế độ đế quốc chủ nghĩa luôn luôn muốn phá huỷ.

(Cơ quan Trung ương của Mặt trận giải phóng dân tộc Angiêri)

- Đối với tất cả mọi người Việt Nam, Người là tượng trưng cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh vì tự do và tiến bộ. Đối với tất cả các dân tộc bị áp bức mà Người đã vạch ra con đường đấu tranh đúng đắn để giành thắng lợi, thì đó là người cộng sản vĩ đại, đã trở thành ngọn cờ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chống bạo lực của chủ nghĩa đế quốc.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan)

- Cuộc đời của Người là một thiên anh hùng ca của chủ nghĩa anh hùng, đầy trí thông minh, tinh thần trong sáng, hoài bão lớn lao và quyết tâm sắt đá nhằm thực hiện bằng được những mục đích mà Người đã đề ra. Người là bạn chiến đấu của tất cả những lãnh tụ cộng sản vĩ đại trong thời đại của Người.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh cũng là một trong những nhà lý luận vĩ đại của phong trào cộng sản quốc tế.

Chúng ta phải học tập kinh nghiệm của Người là đấu tranh cho cách mạng và cho công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa thường lâu dài và phải được chuẩn bị bằng tất cả mọi con đường có thể có, để trước hết phục vụ cho lợi ích cách mạng và lợi ích của nhân dân lao động trong nước, đồng thời phù hợp với lợi ích chung của phong trào quốc tế.

(L.A.Arông, cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Ôxtrâylia)  

- Mỗi tiến trình phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam, trong cội nguồn của nó, đều có sự tác động của cá nhân Nguyễn Ái Quốc, là người luôn luôn kết hợp được ba khía cạnh: Lãnh tụ dân tộc, nhà lãnh đạo cộng sản và đại diện của quốc tế cộng sản.

(Sáclơ Phuốcniô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản và đã đóng góp to lớn vào sự đoàn kết các nước xã hội chủ nghĩa, vào việc củng cố và phát triển phong trào cộng sản.

(Kim Hu Giông, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Những năm tháng chiến đấu vẻ vang và hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh càng lùi sâu vào quá khứ, thì hình ảnh không bao giờ phai mờ của Người càng thêm rực rỡ và chói lọi đối với các thế hệ mai sau.

Hồ Chí Minh là một trong những vị lãnh tụ cách mạng, mà khi Người còn sống tên tuổi đã được hàng triệu người biết đến, và đã trở thành huyền thoại.

...

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc lâu dài và phức tạp của các dân tộc Đông Dương, Hồ Chí Minh đóng vai trò người đi tiên phong với hoàn toàn đầy đủ ý nghĩa của từ này.

...

 Hồ Chí Minh thực sự tượng trưng cho sự đoàn kết dân tộc..., điều đó bảo đảm một liên minh khá rộng rãi của dân tộc Việt Nam để chống lại kẻ thù bên ngoài. Nhiều đại diện trí thức tư sản phong kiến ở Việt Nam đã thừa nhận rằng họ đã đi theo cách mạng dưới tác động ảnh hưởng của nhân cách, phẩm chất của Hồ Chí Minh và coi Người là niềm hy vọng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và sự hồi sinh của Việt Nam.

(Épghênhi Côbêlép, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Trong suốt thời kỳ đen tối này, ngay cả trong cuộc chiến tranh chống chính quyền thực dân Pháp, Hồ Chí Minh vẫn tìm mọi cách duy trì mối quan hệ hữu nghị với nhân dân Pháp. Người muốn có những quan hệ tốt với nước Pháp trong tương lai, và phải nói rằng, Người có một tầm nhìn xa trông rộng về tương lai rất đặc biệt trong thời kỳ vô cùng nguy hiểm này. Người cũng có một quan điểm tương tự đối với nhân dân Mỹ.

(Gunna Phơrêđơricsơn, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Cuộc đấu tranh suốt đời để giành độc lập cho đất nước mình đã không làm cho Hồ Chí Minh trở thành một người dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi, trái lại, Người vẫn là một người quốc tế chủ nghĩa vĩ đại với một nhãn quan thế giới.

...

Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa sáng tạo vĩ đại và một người hành động. Chủ nghĩa xã hội của Người không bè phái cũng không giáo điều, mà nhân đạo và nhân loại. Nhiệm vụ đầu tiên là giành tự do, độc lập cho đất nước và thiết lập một xã hội xã hội chủ nghĩa với tính cách một bộ phận của cuộc đấu tranh của Châu Á để tự giải phóng mình khỏi sự áp bức và bóc lột của đế quốc nước ngoài. Tư tưởng chính trị của Người chịu ảnh hưởng của những nhà tư tưởng dân chủ và xã hội chủ nghĩa lớn ở Châu Âu được áp dụng vào một hoàn cảnh Châu Á và điều đó đã đem lại cho nó một ý nghĩa thế giới.

(Gônlan, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh không còn với chúng ta theo nghĩa vật chất. Nhưng Người rất gắn bó với chúng ta về mặt đạo lý, tinh thần. Cùng với cố Mahátma Găngđi của Ấn Độ, họ xuất hiện trước mắt ta như ngọn hải đăng dẫn đường cho cuộc chiến đấu sống còn của chúng ta.

...

Trên các trang của lịch sử, Hồ Chí Minh vẫn sẽ vinh quang chói lọi như sao Bắc đẩu để hướng dẫn loài người đi đến một tương lai tốt đẹp hơn trên hành tinh thân yêu này của chúng ta.

(Xanti Mauroi, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 - Người mất đi đã để lại một khoảng trống lớn trong những nhà cách mạng ở tất cả các nước, nhưng hình ảnh, tinh thần dũng cảm kiên cường và sự nghiệp của Người sẽ sống mãi trong lòng và trong ký ức của mọi người yêu chuộng tự do và chính nghĩa.

(Ranđơriangia Rơnê Anxenmơ, Bí thư thứ nhất Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mangasơ)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là một người giản dị trung chính, đã hy sinh cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng thiêng liêng của nhân dân Việt Nam.

(Môhamét Xale Ápđala, Bí thư phụ trách về thông tin và chỉ đạo Ban Chấp hành Mặt trận giải phóng dân tộc Sát)

- Cả bè bạn lẫn kẻ thù đều phải công nhận rằng Người là một nhân vật xuất chúng, đã quên mình hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng xã hội. Đức độ liêm khiết và lòng trung thành tận tụy của Người được nhân dân thế giới khâm phục và kính trọng.

(Ginbớc F. Oaitơ, Chủ tịch và Bơrơnxơn P.Clác, Thư ký thường trực, Tổ chức những người bạn Mỹ)

- Mọi người sẽ tưởng nhớ người anh Hồ Chí Minh, không những chỉ là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà còn là một trong những tấm gương tiêu biểu nhất của khí phách kiên cường cách mạng, lòng kiên quyết và đức độ nhân đạo.

(H.Ráp Bơrao, Chủ tịch Ủy ban phối hợp sinh viên toàn quốc)

- Con người cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh không phải thuộc về câu chuyện thần thoại mà là biểu hiện cụ thể của toàn bộ cuộc đời cao cả đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, vì Người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh anh hùng giải phóng dân tộc và lãnh đạo nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

(Tuliô Vêkiétti, Tổng Bí thư Đảng Xã hội thống nhất vô sản Italia)

... Người là Bác Hồ, bởi vì tuy thuộc nhân dân Việt Nam, Người vẫn thuộc vào gia tài của nhân loại, cái gia tài của mọi dân tộc yêu tự do, giải phóng đã phải tiến hành đấu tranh chống lại ách thực dân hay đế quốc.

...

Ưu điểm lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh là không chỉ đấu tranh cho một lá cờ, cho một sự giải phóng ở bề mặt bên ngòai, Người muốn tiến hành một cuộc chiến đấu cho phẩm giá con người, cho sự giải phóng và phúc lợi của toàn dân và nhờ thế mà cuộc cách mạng Người phát động đã mang tầm cỡ thế giới.

(Môhamét Lamari, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Bác Hồ đã viết: "Tất cả những gì tôi muốn là tự do cho nhân dân tôi và độc lập cho đất nước tôi". Và Người đã chứng minh điều đó trong suốt cuộc đời mình cho tới phút cuối cùng, nghĩa là Người chẳng hề có ham muốn nào khác ngòai ham muốn cho dân mình được sống yên vui và Tổ quốc mình được thoát khỏi ách nô lệ.

...

Ở nước tôi, nhân dân biết tới Bác Hồ như một người chiến sĩ đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và sự tàn bạo. Bác Hồ là tấm gương sáng cho thanh niên Ápganixtan vì lòng yêu nước và sự cống hiến vô hạn cho nhân dân.

 (Môhammát Ixman Matsua, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại những di sản bất diệt về truyền thống đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương với những bài học kinh nghiệm vô giá cho cách mạng Campuchia, cách mạng Lào, cũng như cách mạng của nhân dân những nước đang phát triển khác.

(Nay Pena, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Bác Hồ - người luôn lao về phía trước, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng với những vũ khí thô sơ chống lại những kẻ thù có vũ khí hùng mạnh; những nguyên lý của Người là nghìn lần hùng mạnh hơn cả. Người đã hoàn thành đầy đủ sự nghiệp của đời mình, cũng chính là sự nghiệp của dân tộc của Người, sự nghiệp của tất cả các dân tộc cách mạng. Nhưng Người không phải là một kỷ niệm của quá khứ. Người là một con người diệu kỳ cho tất cả mọi thời đại.

... Tất cả những người có lương tri trên thế giới nhìn thấy ở Nguyễn Ái Quốc - "Người yêu nước", ở Hồ Chí Minh - "Người chiếu sáng", ở Bác Hồ - "Vị Chủ tịch kính mến".

(Mighen Đê Xtêphanô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

  Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56910492
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
37095
118944
481930
56910492