Chỉ mục bài viết

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời của Người cho cuộc đấu tranh cách mạng, chống hết bọn đế quốc này đến bọn đế quốc khác để bảo vệ độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và hòa bình, Người là nguồn cổ vũ tất cả các dân tộc yêu chuộng tự do và hòa bình trên thế giới.

(Giuliút, Chủ tịch Đảng liên minh dân tộc Phi Tanganiica, Tổng thống nước Cộng hòa thống nhất Tandania)

- Đức tính của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một sự kết hợp trí thông minh, óc sáng suốt và lòng nhân đức cộng với nghị lực kiên cường và đức tính khiêm tốn hiếm có. Là hiện thân của những đức tính tốt đẹp nhất của dân tộc, lòng yêu nước thiết tha của Người được kết hợp một cách hài hòa với tình đoàn kết quốc tế hết sức nồng nhiệt.

(Ban Thư ký Hội đồng hòa bình thế giới)

- Hồ Chủ tịch, người dẫn đường của những người cách mạng, tấm gương và lòng danh dự trong cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do sẽ mãi mãi động viên và cổ cũ các dân tộc trên những trận tuyến mới giành tự do hoàn toàn và vĩnh viễn.

(Ban Thư ký thường trực Tổ chức đoàn kết ba châu)

- Tấm gương cách mạng ngoan cường, sự vĩ đại của Người trên phạm vi thế giới kết hợp với đức tính khiêm tốn đáng khâm phục, không thể phai mờ trong tâm trí mọi người nam cũng như nữ trên thế giới, nhất là trong giờ phút quyết định này đối với nhân dân Việt Nam và các dân tộc bị thống trị.

(Bác sĩ A.GôXtinhô, Chủ tịch Ban lãnh đạo phong trào nhân dân giải phóng Ănggôla)

- Toàn thế giới tiến bộ vô cùng thương tiếc Người, vì Người đã giữ vững, không hề suy suyển các nguyên tắc cách mạng trong những giai đoạn khó khăn nhất của cách mạng Việt Nam.

(J.R.D Sikêrêma, quyền Chủ tịch Liên hiệp nhân dân Phi Dimbabuê)

- Trong ký ức chúng tôi sẽ đời đời lưu lại lòng thương tiếc và tôn kính người chiến sỹ cách mạng mà sự nghiệp cao cả vì sự tiến bộ của nhân dân Việt Nam và vì tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới sẽ còn sống mãi.

(Tổ chức những người yêu nước Miến Điện)

- Trọn đời mình, đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ nổi bật ở hàng đầu trong phong trào công nhân quốc tế. Đồng chí Hồ Chí Minh chưa bao giờ đi chệch khỏi các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội và đồng chí xứng đáng với vị trí bên cạnh các lãnh tụ vĩ đại mẫu mực của phong trào công nhân là Mác, Ăngghen, Lênin. Lòng trung thành của đồng chí đối với những nguyên tắc làm cơ sở cho hệ thống xã hội chủ nghĩa, là một tấm gương cần phải cấp bách noi theo đối với tất cả những ai mong muốn thất độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên toàn thế giới.

(O.R.Tambô, Chủ tịch Đại hội dân tộc Phi Adania)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, con người vĩ đại đã hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng, tiến bộ và hào bình của mọi người ở khắp nơi trên thế giới sẽ sống mãi, bất diệt trong tâm trí của loài người qua hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, như tượng trưng cao nhất của lòng hy sinh tận tụy và khí phách đấu tranh kiên cường.

(Bộ Chỉ huy toàn quốc Đảng Xã hội Phục hưng Arập)

- Khi muốn nói đến cuộc chiến đấu chống đế quốc, chúng tôi sẽ nói: Hồ Chí Minh.

Khi muốn nói đến lòng trung thành với nhân dân, đức độ giản dị và dũng khí kiên quyết, chúng tôi sẽ nói: Hồ Chí Minh.

Chúng tôi sẽ nói đến tên Người: Hồ Chí Minh, mỗi khi chúng tôi muốn đến lòng tin ở thắng lợi.

(Mặt trận yêu nước giải phóng dân tộc Bồ Đào Nha)

- Cả bạn lẫn kẻ thù đều phải công nhận rằng Người là một nhân vật xuất chúng, đã quên mình hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc và xây dựng xã hội. Đức độ liêm khiết và lòng trung thành tận tụy của Người được nhân dân thế giới khâm phục và kính trọng.

(Tổ chức những người bạn Mỹ)

- Đồng chí Hồ Chí Minh tượng trưng thật sự cho cuộc đấu tranh vì tự do, vì độc lập, vì công lý và qua đồng chí, người ta thấy những người chiến sỹ Việt Nam anh hùng mà ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh đang noi theo trong cuộc đấu tranh chống sự bóc lột và áp bức của chủ nghĩa đế quốc. Con người cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh không phải thuộc về câu chuyện thần thoại mà là biểu hiện cụ thể của toàn bộ cuộc đời cao cả đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng, vì Người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh anh hùng giải phóng dân tộc và lãnh đạo nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Chúng tôi tin chắc rằng tấm gương của Người không những sẽ tiếp tục sống mãi với cuộc đấu tranh của các đồng chí chống cuộc xâm lược của đế quốc Mỹ mà còn sống mãi với thắng lợi của cuộc đấu tranh của hàng triệu và hàng triệu người trên toàn thế giới vì sự nghiệp giải phóng nhân loại.

(Tuliô Vêkiétti, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội thống nhất vô sản Ý)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là con người cần thiết xuất hiện đúng lúc, đúng yêu cầu của lịch sử, với những tư tưởng và ý kiến đúng. Chính vì vậy mà đồng chí đã làm ra lịch sử.

...

Tầm vĩ đại tư tưởng của Người, nhãn quan sáng suốt nhìn xa thấy rộng của Người chỉ có thể bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc về những lực lượng thúc đẩy sự biến đổi có tính chất bùng nổ nhất trong toàn bộ công việc của loài người, qua các thời đại lịch sử.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh kết tinh trong con người mình những đức tính vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Có thể thấy được tầm lớn những đức tính ấy ở sự suy sụp của các đế quốc Pháp, Nhật Bản và của đế quốc Mỹ hiện nay, những đế quốc bị tan tác trên con đường đấu tranh của nhân dân Việt Nam cho độc lập và chủ nghĩa xã hội.

(Gớt Hơn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Mỹ)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng tất cả cuộc đời vì sự nghiệp của nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam và vì sự nghiệp cách mạng thế giới.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn nữa, nhưng đức độ cách mạng cao đẹp và tinh thần chiến đấu của Người, tượng trưng cho lòng dũng cảm và sự chiến đấu chống lại cuộc xâm lược lớn nhất chưa từng có trong lịch sử, sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí nhân dân Việt Nam, trong tâm trí các dân tộc cách mạng Á - Phi và các dân tộc cách mạng khác trên thế giới.

(Ibơrahima Phôphana, Tổng thư ký Hội luật gia Á - Phi)

- Người là nhà văn, nhà thơ tinh tế viết bằng nhiều thứ tiếng, là nhà báo có ngôn ngữ súc tích, mẫu mực; là người có trái tim bao la như vũ trụ, có lòng yêu thương vô hạn đối với trẻ em; là tấm gương về đức tính giản dị trong tất cả các mặt và chỉ tự coi mình là một "nhà hoạt động cách mạng".

...

Có những nhân vật lãnh đạo đã thể hiện trước được những đức tính đẹp đẽ nhất của con người trong tương lai sắp tới và đồng chí Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật đó.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Urugoay)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là con người đã tập trung vào mình tất cả những phẩm cách cao quý nhất, không phải chỉ của một dân tộc riêng biệt, mà của cả nhiều thế hệ loài người.

 Sở dĩ những câu chuyện thần kỳ về Người làm cho người ta ngạc nhiên không phải là do tính chất lãng mạn hoặc anh hùng ca mà là do tính chất hiện thực của nó trên "thế gian" này. Lịch sử của nhà cách mạng lỗi lạc đó sở dĩ hấp dẫn được mọi người là do Người đã tạo nên cuộc đời anh hùng của mình một cách khách quan chứ không phải là do tính chất cao siêu của thứ chủ nghĩa anh hùng cá nhân.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Italia)

- Trong tương lai, tinh thần của Người, niềm tin của Người, lòng quyết tâm và sức mạnh của Người cũng sẽ được phản ánh trong những hành động của nhân dân Việt Nam.

(Phơranxơ Phabơ, cơ quan Trung ương của Đảng Xã hội thống nhất Đức)

- Đồng chí là tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trong phong trào vĩ đại của chúng ta. Đồng chí là một nhà cách mạng, một người yêu nước, một người giàu lòng nhân đạo, một nhà hoạt động quốc tế tận tụy.

...

Đây quả là một con người vĩ đại nhưng không bao giờ Người tỏ ra mình là một con người vĩ đại... Người trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng lại mãnh liệt đến mức khó tưởng tượng nổi, trong sự tận tụy hoàn toàn vì nhân dân và đất nước của Người cũng như với lòng tự hào về hoàn cảnh, nền văn hóa và lịch sử của dân tộc mình.

(Giôn Gôlan, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Anh)

- Chữ Bác Hồ là chữ đã thể hiện đồng thời tình cảm, sự kính trọng và ý nghĩa của những giá trị đó. Tấm gương của Bác Hồ tiếp tục là nguồn cảm hứng để không yếu đuối trong đấu tranh giành lấy tương lai, để không dừng lại ở điều đạt được mà luôn luôn tiến lên phía trước.

(Mighen Đêxtêphanô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Sự hiểu biết văn hóa rộng lớn, trí thông minh, những hoạt động phi thường và lòng vô tư tuyệt đối đã làm cho uy tín của Người và lòng tin của nhân dân đối với Người không có gì so sánh nổi. Những lời nói, những hành động, thái độ của Người, tất cả đều thuyết phục là Người không muốn dùng giải pháp bạo lực.

(Lagiơlô Xangô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Nhưng trong mọi biến đổi cũng có một số điều quan trọng không hề thay đổi. Đó là lý tưởng xã hội chủ nghĩa, các tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa, tự do, dân chủ và công bằng xã hội, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà yêu nước vĩ đại, người theo chủ nghĩa quốc tế đã cống hiến trọn đời mình cho những lý tưởng đó.

(V.M.Xônxép, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Những con người như Hồ Chí Minh ngày càng trở nên vĩ đại, vì họ là những người đã cho chúng ta lý do để sống và khả năng để thực hiện những giấc mơ của mình.

...

Như một nhà văn hóa, Người đã tham gia vào sự phát triển và truyền bá văn hóa, nhận thức được văn hoá "như một kho tàng kiến thức của con người về thiên nhiên, cuộc sống, cũng như để đánh giá về sự tồn tại, mà giá trị của nó có thể tăng cường lòng tin vào tính hoàn thiện không ngừng của con người".

...

Người trở nên vĩ đại, vì Người đã dựa vào triết học duy vật biện chứng, thứ triết học "không chỉ phản ánh sự đúc kết quan trọng nhất trong lịch sử tư duy của loài người mà còn là sự khám phá có ý nghĩa nhất trong lịch sử tri thức và văn hóa; những quy luật chi phối cả thế giới cũng như thiên nhiên, con người và cuộc sống xã hội".

(Macxêla Lombacđô, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Người đã vận dụng sáng tạo những tư tưởng nhân đạo của cuộc Đại cách mạng Pháp: Tự do, bình đẳng, bác ái. Người đã đem hết sức mình kết hợp những lý tưởng của nhân loại với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội.

(L.Ôgungiêran, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Phải suy đi nghĩ lại về nhiều lời nói của Người, một người giàu kinh nghiệm và có trình độ văn hóa rất cao, một nhà cách mạng có quyết tâm, dũng cảm và nhiệt tình khác thường. Người đã được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.

(IGo Vaxiliep, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Người luôn luôn quan tâm tới lợi ích của nhân dân, nghĩ những điều dân nghĩ, lo những điều dân lo, hiến dâng cả đời mình cho nhân dân, không hề quan tâm tới bản thân. Người cư xử nhiệt tình, khiêm tốn, gần gũi, bình dị, giữ mối liên hệ thân mật không cách bức với quần chúng. Quyết tâm và dũng khí đấu tranh của Người xuất phát từ tấm lòng yêu mến nhân dân, sức mạnh và uy tín to lớn của Người cũng bắt nguồn từ sự giúp đỡ và ủng hộ của nhân dân.

 ...

Suốt đời, Người luôn luôn gìn giữ đạo đức cao đẹp "cần kiệm liêm chính" và "chí công vô tư", dùng tám chữ đó để giáo dục cán bộ và nhân dân.

(Cốc Nguyên Dương, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 - Hồ Chí Minh là một trong số những người đầu tiên khai phá và đặt nền móng cho nền văn học mới, mà trong quá trình hình thành đã dần dần xâm nhập vào quỹ đạo những mối liên hệ rộng rãi của văn học thế giới... Hồ Chí Minh, người mở đường và nhà sáng lập trong lịch sử văn học Việt Nam.

(N.Niculin, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Vấn đề tác động qua lại trong giao lưu văn hóa Đông - Tây là vấn đề mới đối với các nhà tư tưởng Việt Nam, nhưng vận mệnh của phong trào giải phóng lại phụ thuộc vào cách hiểu đúng đắn vấn đề này. Lời giải đáp mà Hồ Chí Minh đưa ra chính là sự kết hợp học thuyết cách mạng của phương Tây (chủ nghĩa Mác) với các truyền thống tư tưởng tiến bộ của Việt Nam.

...

Chính vì vậy, ngày nay, nói về Hồ Chí Minh, cần thấy rõ trong thế giới quan của Người, không chỉ những đặc điểm riêng của Việt Nam, mà cả những điểm tổng quát, đã khiến Người trở nên gần gũi với nhiều nhà hoạt động tiến bộ hiện đại. Di sản tư tưởng của Người không thuộc riêng Việt Nam.

(V.G.Burốp, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56912148
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
38751
120600
483586
56912148