Chỉ mục bài viết

 - Từ thời còn trẻ, đồng chí Hồ Chí Minh đã nổi tiếng là người chiến sỹ kiên cường đấu tranh cho thắng lợi của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội, người cộng sản trung thành đã hiến dâng tất cả nghị lực của mình cho việc củng cố phong trào cộng sản quốc tế, củng cố ảnh hưởng và vai trò của nó; người cộng sản trung thành và kiên cường trong cuộc đấu tranh nhằm củng cố sự thống nhất của các đảng cộng sản trên cơ sở những nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế vô sản và chủ nghĩa Mác - Lênin.

Đồng chí Hồ Chí Minh đã nêu tấm gương của người chiến sỹ mang những đức tính kiên cường, quyết tâm, nhìn xa thấy rộng và mềm dẻo, tấm gương người chiến sỹ đã cống hiến tất cả cuộc đời đầy nhiệt huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng nhân dân, cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc mình dưới ngọn cờ thắng lợi của chủ nghĩa xã hội; tấm gương của người lãnh đạo tin tưởng ở cách mạng, ở lý tưởng cách mạng và áp dụng nó một cách sâu sắc và sáng tạo.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Libăng)

- Hơn 30 năm qua, qua sự từng trải của Hồ Chí Minh, tôi đã nhận thấy con đường mà nhân dân Việt Nam đi qua, thấy rõ tinh thần phấn đấu trường kỳ của nhân dân Việt Nam. Từ khi tôi được quen biết với Hồ Chí Minh cho đến nay đã ba mươi mấy năm rồi, nếp sống của Hồ Chủ tịch vẫn luôn giản dị. Hình dáng, tinh thần và nếp sống của Hồ Chủ tịch cũng không bao giờ thay đổi.

(Thủ tướng Chu Ân Lai, trích từ " Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế")

- Một trong những đạo đức thành truyền thuyết của Hồ Chủ tịch mà tôi có dịp thấy tận mắt là sự giản dị của Người. Hồ Chủ tịch sống hết sức giản dị trong một căn phòng thoáng đãng, trong đó chỉ có một cái giường con và một chiếc bàn làm việc, bên cạnh dinh Toàn quyền cũ. Hồ Chủ tịch vẫn mặc chiếc áo khoác ngoài cũ, đi đôi dép cao su…

Hồ Chủ tịch không cần dùng nhiều giấy má, sổ tay, bút viết, Người biết nên nói những gì cũng như Người biết nghe người khác nói. Người nói chuyện một cách giản dị, chân thành, không cầu kỳ. Người không bận tâm vào những chi tiết nhỏ mà nhớ những điều thực chất. Hồ Chủ tịch là một nhà hiền triết. Sự chân thành, sự thẳng thắn, sự trong sạch và lòng tin ở phong trào giải phóng dân tộc, ở chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là sức mạnh của Người.

(Giannét Vécméc Tôrê, trích từ " Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế")

- Những ai muốn biết thế nào là một con người thực sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý trên Trái đất ở đâu, ở đâu có mùa Xuân xin hãy đến thăm cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tồn tại điển hình của một anh hùng của thời đại của chúng ta.

Nhà cách mạng lão thành này, ngay giữa cuộc đời mình đã đi vào truyền thuyết. Cuộc sống của Người là một bài thơ đầy nét anh hùng ca, giống như cuộc đấu tranh của dân tộc Người.

(Rơnê Đờ Pêtơrơ, trích từ "Bác Hồ sống mãi với chúng ta")

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi giữa mùa Thu, vào những ngày đẹp nhất trong một năm…

Vẫn như phong cách của Người từ trước tới nay, Người ra đi mà còn căn dặn: "Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí tiền bạc của nhân dân", 31 triệu người Việt Nam, không kể họ thuộc khuynh hướng chính trị và tôn giáo nào, đều khóc thương nhà cách mạng khiêm tốn và lẫy lừng uy tín, nhà yêu nước được mọi người tôn kính, tượng trưng cho sự đoàn kết và cho cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

(Mađơlen Ripphô, trích trong "Bác Hồ sống mãi với chúng ta")

- Đồng chí Hồ Chí Minh có được ở mức độ rất cao tất cả những đức tính tốt đẹp nhất của nhân dân Việt Nam. Người Việt Nam khiêm tốn - thì Người cũng khiêm tốn, họ rất thanh đạm trong sinh hoạt và hết sức cần cù - thì đồng chí cũng thế. Phải làm vườn rau ư? Đồng chí cũng làm vườn. Phải câu cá ư? Đồng chí cũng câu cá. Uy tín hiển nhiên của đồng chí không những là do đường lối chính trị sáng suốt của đồng chí mà còn do tư cách trong sinh hoạt, do chính lối sống của đồng chí nữa. Công lao to lớn của đồng chí Hồ Chí Minh là đã hướng cái uy tín xứng đáng đó và toàn bộ sức mạnh tinh thần của đồng chí vào việc củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc. Đúng thế, nhà yêu nước nồng nhiệt đó đồng thời là một cách mạng quốc tế chủ nghĩa chân chính. Toàn bộ cuộc đời của đồng chí đã chứng minh điều đó.

Tấm lòng của đồng chí cởi mở đối với mọi người. Đồng chí hoàn toàn không có tư tưởng sôvanh, chủ nghĩa chủng tộc, đầu óc bài ngoại. Tinh thần quốc tế chủ nghĩa của đồng chí ngời sáng trong những lúc khó khăn nhất của cuộc chiến tranh.

Trong nước không có tệ sùng bái cá nhân, nhưng hiếm có một lãnh tụ nào được sùng kính như đồng chí Hồ Chí Minh. Đó là lòng tin tưởng tuyệt đối và lòng yêu mến đối với con người đã hiến mình cho nhân dân và trong con người đó, mỗi người đều thấy một phần của chính mình.

(Lêô Phighe, Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp, trích từ "Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế")

- Ở đồng chí Hồ Chí Minh dường như lúc nào cũng tỏa ra một tình cảm ấm áp, một sự cảm thông đầy tinh thần cộng sản. Và chỉ bằng ấy thôi cũng đủ sức thu hút và hấp dẫn những người xung quanh… Có nơi nào lại không in dấu chân của đồng chí! Kỳ diệu thay, con người mảnh dẻ và dịu dàng ấy lại đã từng làm cho bao thế lực cường quyền phải khiếp sợ.

Phải nói rằng, đồng chí Hồ Chí Minh đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng và có uy tín rất lớn trong phong trào cộng sản quốc tế, đấu tranh với tinh thần bền bỉ, kiên quyết cho sự thống nhất của những người cách mạng chân chính toàn thế giới. Trong bất cứ vấn đề nào phải tranh luận, tiếng nói của đồng chí Hồ Chí Minh cũng có tác dụng mở ra một hướng đúng đắn nhất, dễ chấp nhận nhất. Về con người, đồng chí Hồ Chí Minh hết sức khiêm tốn, giản dị, thủy chung. Bất cứ ai trong chúng tôi cũng yêu mến đồng chí vì những đức tính ấy. Bất cứ ai trong chúng tôi cũng muốn được gần Người để nghe Người tâm sự, truyền đạt cho những kinh nghiệm quý báu của một cuộc đời từng trải, vô cùng phong phú. Hơn nữa, lời Người có sức hấp dẫn lớn bởi vì Người nói với tất cả tấm lòng và muốn mọi người cùng làm tốt hơn.

(Max Reimann, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đức, trích từ  "Chủ tịch Hồ Chí Minh với các chính khách quốc tế")

- Chúng tôi tin tưởng rằng, trên cơ sở những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần cách mạng và quyết tâm trong xây dựng hòa bình, chủ nghĩa xã hội như đã từng vững tinh thần cách mạng và quyết tâm trong đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong khi lãnh đạo nhân dân Việt Nam chiến thắng những kẻ áp bức, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thức dậy trong trái tim các dân tộc toàn thế giới những tình cảm kỳ vọng vào tự do và bác ái giữa các dân tộc. Sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong tâm trí chúng ta.

(Anđu Rơbelô, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Braxin)

- Cả cuộc đời của đồng chí Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của nhân dân Việt Nam mà cái cao quý nhất là độc lập, tự do. Trong tâm trí của tất cả những ai đã có vinh dự được gặp đồng chí Hồ Chí Minh - Bác Hồ, đồng bào của Người vẫn âu yếm và kính trọng gọi Người như thế - đều vẫn cảm thấy Người mãi mãi là một người nhân hậu, khiêm tốn, yêu cuộc sống và bè bạn, là một chiến sỹ hăng say đấu tranh cho tự do và hạnh phúc của nhân dân mình, là một người luôn tin tưởng vào chính nghĩa của sự nghiệp mà mình đã cống hiến trọn đời.

(G.Titốp, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Xô - Việt, Anh hùng Liên Xô, Anh hùng Lao động Việt Nam, phi công vũ trụ)

- Người đã tập trung tất cả đức tính cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam anh hùng. Người còn là biểu tượng cao đẹp nhất của mối tình quốc tế cao cả.

Tuy đến bên Người trong lúc Người an nghỉ, song qua tất cả những gì tôi được thấy, được nghe về Người, tôi đã thấy mình như được Người tiếp sức đi lên.

(Khangsarin, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Campuchia)

- Hồ Chí Minh - tên Người tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp nhất trong tâm hồn, trái tim, ý chí và nhân cách của loài người. Hồ Chí Minh - một con người, một nhà lãnh đạo của dân, do dân và vì dân; một con người đã hòa mình trong nhân dân với niềm tin vô tận đối với giai cấp công nhân và quần chúng lao động.

(Giênoát, Ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Mỹ)

- Hồ Chí Minh bất tử, người sáng lập và giáo dục Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến sỹ kiệt xuất của phong trào cộng sản quốc tế, chiến sỹ có tên tuổi, nhà chiến lược chói sáng, biểu tượng của nhân dân Việt Nam anh hùng. Hồ Chí Minh đã trở thành một tấm gương cống hiến cho sự nghiệp hòa bình, độc lập, giải phóng dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

(Xamôra Moldét Masen, Nguyên soái, Chủ tịch Đảng Prelimo, Chủ tịch nước Cộng hòa Môdămbích)

- Con người giản dị vốn ưa thích những gì khiêm tốn ấy, chính là một nhà nho thông thạo nhiều thứ tiếng, một nông dân tinh khôn và đại chính trị. Thiên hạ ắt phải chấp nhận một điều trái ngược là một trong những nàh chính trị lớn nhất thế giới lại mang dáng vẻ một con người muốn thấy mình chỉ bình thường thôi.

Là một nhà mácxít chân tín, ông Hồ vẫn cứ là con người của những cởi mở với cả trong nước và bên ngoài. Biết biến của mình thành linh hồn của đất nước và linh hồn của thế giới, ông đã thấu hiểu các hiệu lệnh của những thời co trên trường quốc tế, trong lúc ông vẫn giữ nguyên mối liên hệ với nhân dân nước mình.

Chân dung xác thực nhất của ông Hồ là ra sao? Xét cho cùng bức chân dung đó đã được thể hiện ngay trong Đạo đức Kinh:

"Một võ tướng chân chính thì không hiếu chiến.

Một quân nhân chân chính thì không thịnh nộ.

Một người thật sự chiến thắng thì không lao vào chiến tranh.

Một người thật sự dắt dẫn thiên hạ thì tự đặt mình ở dưới thiên hạ".

(Gioóc Buđaren, trích trong "Các chính khách Châu Á")

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập dân tộc của Việt Nam. Người đã để lại một ấn tượng không thể phai mờ trong ý thức của cả tầng lớp trí thức cánh tả Châu Âu.

 (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lúcxămbua)

- Chúng tôi tận mắt chứng kiến lịch sử sinh động cũng như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang sống mãi với nhân dân Việt Nam. Xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với người con vĩ đại của đất nước Việt Nam và sự khâm phục những con người trân trọng lịch sử của chính mình. Chúc mọi ý nguyện của Hồ Chí Minh được thực hiện trọn vẹn.

 (Tổng thống Cộng hòa Ucraina)

- Tên tuổi của Bác Hồ còn mãi khắc sâu trong tâm khảm người dân Châu Phi bởi con đường giải phóng và thế giới quan mới mà Người đã chỉ ra cho chúng tôi. Chúng tôi hướng về Người cũng như về một tương lai mà ở đó lý tưởng của Người sẽ trở thành hiện thực đối với tất cả chúng ta.

 (Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Nigiê)

- Một con người vĩ đại, một nhà yêu nước vĩ đại, một nhà cách mạng vĩ đại, vinh quang và biểu tượng của Việt Nam, của loài người tiến bộ - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi ở và làm việc của Người là trường học kinh nghiệm cho những người cộng sản.

(Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Pêru)

- Chúng tôi vô cùng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Bác Hồ là người anh hùng chung của tất cả các dân tộc yêu tự do.

(Tổng thống Cộng hòa Hunggari)

- Xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với vị anh hùng dân tộc của nhân dân Việt Nam - Người có lòng yêu nước, yêu nhân dân nồng nàn thiết tha.

 (Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Liên bang Nga)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, hay theo cách chúng ta trìu mến gọi: Bác Hồ, vẫn luôn là nguồn mạch khát vọng cho nhân dân Ấn Độ và những người cách mạng đang muốn thay đổi xã hội bất công trên thế giới. Ở Ấn Độ, chúng tôi vẫn hằng nâng niu những kỷ niệm về Người, cũng như tình cảm dành cho nhân dân Việt Nam. Theo ý nguyện của Người, chúng tôi đang phấn đấu cho ý tưởng một thế giới đại đồng mà Người đã để lại trong bản Di chúc nổi tiếng của mình.

 (Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ)

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà cách mạng yêu nước vĩ đại có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng đã có công lao to lớn cống hiến không riêng cho đất nước Việt Nam mà vì cả phong trào cách mạng thế giới, nhất là với cách mạng Lào. Tác phong, đạo đức, phẩm chất cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng trường tồn cho chúng tôi noi theo.

 (Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào)

- Tôi xin bày tỏ lòng kính phục đối với người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam và cũng là người bạn lớn của Ấn Độ. Nhân dân Ấn Độ chúng tôi trân trọng và yêu quý Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng xây dựng một nước Việt Nam mới. Tôi xin chúc nhân dân Việt Nam tiếp tục con đường của Người đi tới hạnh phúc và thịnh vượng.

 (Bộ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ)

- Chúng tôi xin được bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc nhất đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của nhân dân Việt Nam, vị lãnh tụ sáng suốt của cách mạng Việt Nam. Người đã có những đóng góp tích cực và quý báu trong việc giữ gìn và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao sự anh dũng vô song của Người trong việc lãnh đạo nhân dân mình giành độc lập, tự do. Cùng với những đóng góp kiệt xuất khác, Người đã cống hiến trọn đời mình cho dân tộc và Tổ quốc Việt Nam. Xin chúc vong linh Người được bình yên!

(Đoàn đại biểu Chính phủ dân tộc lâm thời Campuchia Hai đồng Thủ tướng Ranarith và Hun Xen)

- Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam;

Người bạn lớn thân thiết của nhân dân Trung Quốc.

Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời chiến đấu huy hoàng nhất mà chúng tôi mãi mãi tưởng nhớ và kính phục.

 (Trưởng Đoàn đại biểu Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thục Tranh)

Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

68067906
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
3599
46873
79526
68067906