Chỉ mục bài viết

 - Đặc điểm nổi bật trong tính cách của đồng chí Hồ Chí Minh là tính nhân hậu khác thường. Đúng thế, chính là tính nhân hậu, sự niềm nở và lòng tốt đối với mọi người, bất kể tuổi tác và địa vị, đã tóat lên từ con người đồng chí. Đồng chí đã gây được thiện cảm ngay từ những giây phút đầu quen biết. Đồng chí Hồ Chí Minh có kinh nghiệm đường đời dồi dào, là một người có học vấn cao, một trong số nhà báo nhà văn và nhà thơ ưu tú của Việt Nam. Trong con người của đồng chí thấy rõ sức mạnh lạ thường niềm tin của một chiến sỹ cách mạng mà ngay từ khi còn nhỏ tuổi, đồng chí đã là một chiến sỹ cách mạng rồi - của một con người ái quốc nồng nhiệt yêu nhân dân, đất nước mình và chỉ có một mục đích duy nhất là muốn thấy nhân dân và đất nước được tự do và hạnh phúc.

(Lêô Phighe, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp)

- Người, với đôi mắt của người chiến sỹ, của người chiến thắng, của một nhà thơ, đôi mắt của một vị lãnh tụ, của một người cha thân yêu vẫn đang sống cùng chúng ta. Bằng con mắt ấy, suốt cả đời mình, Người đã nhìn trước những bước đường của nhân dân và đã chỉ đạo nhân dân đi tới tương lai hạnh phúc, huy hoàng. Hơn thế, Người đã góp phần đấu tranh cho lẽ phải và hạnh phúc của cả loài người.

Ai hiến dâng đời mình cho nhân dân, cho loài người, người ấy trở thành bất tử.

(Otto Grotewohl, Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, Thủ tướng đầu tiên của Cộng hòa dân chủ Đức)

- Chỉ có người nào yêu con người hơn hết mọi cái trên thế gian mới biết nghe người khác nói như Người.

Tính cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không bắt buộc gán ghép người tiếp chuyện mình mà thuyết phục người ấy. Chủ tịch như luôn luôn trao đổi ý kiến với anh mà nếu, hơn thế, anh lại muốn bác lại Người điều gì thì Người hết sức chăm chú lắng nghe. Người lập tức im lặng để nghe ý kiến bác lại và không những không tranh cãi người kia khi người kia chưa nói hết mà thậm chí chính Người còn giúp người kia tìm ra lời lẽ cần thiết nếu như người tranh cãi lúng túng và không tìm ra từ nào đấy.

(Hồi ký Một lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ruf Bersatxki (Liên Xô)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng vô sản lỗi lạc. Đồng chí đã đem chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lê nin vận dụng vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã cống hiến tất cả cuộc đời của mình cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa.

(Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quốc)

- Đồng chí Hồ Chí Minh đã cống hiến toàn bộ hoạt động cách mạng của mình cho cuộc đấu tranh anh hùng giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội của nhân dân Việt Nam, chống ách thực dân nước ngoài, thành lập chính quyền độc lập mà nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Anbani)

- Bất kỳ một thắng lợi vẻ vang nào, bất kỳ một thành quả nào từ trước đến nay của nhân dân Việt Nam anh hùng đều gắn liền với cuộc đời cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản)

- Nếu di sản của một dân tộc bao hàm tất cả những thử thách mà dân tộc đó phải đương đầu, bao hàm những bước gian lao và trắc trở mà người ta ghi nhớ và rút ra những bài học quý báu, bao hàm niềm phấn khởi của những thắng lợi đã giành được, những triển vọng được vạch ra, nếu từ điều đó mà kinh nghiệm lịch sử của một cuộc cách mạng được vun đắp nên thì phải nói rằng đồng chí Hồ Chí Minh với cuộc chiến đấu, cách mạng phong phú của Người, đã kết tinh toàn bộ kinh nghiệm của các đồng chí.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ý)

- Đối với toàn thể loài người, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là nhà hoạt động không mệt mỏi và là người chiến sĩ kiên cường đã hiến dâng cả đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người vì phẩm cách và công lý.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mở đầu cho cuộc đấu tranh của nhân dân các nước trong thế giới thứ ba để tự giải phóng khỏi ách kìm kẹp của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc. Tên tuổi của Người mãi mãi sẽ là một biểu tượng và hoạt động của Người là một gương sáng.

(Huari Bumêđiên, Chủ tịch Hội đồng cách mạng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa dân chủ và nhân dân Angiêri)

 - Người là một vị anh hùng vĩ đại đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tự do của nhân dân và giương cao ngọn đuốc giải phóng.

(Gaman Ápđen Nátxe, Tổng thống nước Cộng hòa Arập thống nhất)

- Người mất đi là các dân tộc bị áp bức mất đi một vị lãnh tụ mà ý thức trách nhiệm, lòng dũng cảm và danh dự chỉ có thể so sánh với niềm tin của Người ở tự do và sự kiên trì của Người đấu tranh, chống những kẻ thù chung của chúng ta là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

(Mariêng Nơguabi, Chủ tịch Hội đồng cách mạng toàn quốc, Tổng thống nước Cộng hòa Cônggô)

- Xuất sắc và dũng cảm, người anh Hồ Chí Minh là tấm gương tốt đẹp đối với các dân tộc Á - Phi trong cuộc đấu tranh cao cả chống đế quốc, chống thực dân cũ và mới.

(Átmét Xêcu Turê, Tổng thống nước Cộng hòa Ghinê)

 - Ngài Nguyễn Ái Quốc là vị anh hùng thần thoại của cách mạng Việt Nam vĩ đại và thắng lợi.

(M.O.Đátđa, Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Môritani)

- Người ta không thể cho rằng có thể nói về cách mạng Việt Nam bằng cách chỉ đọc Hồ Chí Minh; trái lại, còn phải hiểu biết cặn kẽ cuộc cách mạng đó mới hiểu được tầm vóc nhân vật lỗi lạc nhất của cuộc cách mạng đó.

...

Nhà cách mạng vĩ đại Hồ Chí Minh và chắc chắn Người là một trong những người hiếm có của thời đại chúng ta, mà người ta có thể nói rằng: Không có Người, lịch sử có thể đã đi theo một con đường khác. Lịch sử đã đặt Người vào đúng chỗ của mình, trong quá trình đó, Người là nhân vật sáng tạo quyết định.

...

Trong một phần tư thế kỷ cho đến khi qua đời, Hồ Chí Minh đã ở vào trung tâm cuộc chiến đấu sau khi giành được độc lập; trong gần một phần tư thế kỷ khác trước đó, Nguyễn Ái Quốc đã ở vào trung tâm sự tiến triển cần mẫn và cần thiết, nhờ đó mà Việt Nam đã là nước đầu tiên bẻ gẫy cái mắt xích của hệ thống thuộc địa thế giới.

(Pinô Tagơliađúcchi Pêrugia, trích trong cuốn Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Hồ Chí Minh, người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, cả cuộc đời chưa từng vì cuộc sống riêng tư, tất cả đều vì dân, vì nước, gia đình của Người là nhân dân, là Đảng và Tổ quốc.

...

 Hồ Chí Minh, cái tên được toàn thể nhân dân Việt Nam kính trọng, cũng là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, của lòng dũng cảm, của độc lập, tự do và hạnh phúc.

(Siphơnôm Vichivôrasan, trích trong cuốn Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Lịch sử cuộc đời Hồ Chí Minh gắn chặt với Việt Nam, nơi Người đã sinh ra, và với nhân dân, mà Người đã cùng chung sống. Trong cuộc đời 79 năm, Người đã dành ba phần tư cho cuộc đấu tranh chống đế quốc và tạo ra môi trường chính trị cho thắng lợi của cuộc đấu tranh cách mạng và để củng cố những thành quả cách mạng.

...

Hồ Chí Minh không bao giờ là một nhà độc tài về chính trị mà là người có một ảnh hưởng mạnh mẽ trong sự lãnh đạo. Người là một người nồng hậu, có khả năng lôi cuốn và thông cảm. Người thiết tha quan tâm đến đồng bào của mình. Người không thay đổi trong suốt cả cuộc đời mình, từ những ngày đầu cách mạng cho đến khi giữ chức vụ cao nhất là Chủ tịch nước. Người luôn tự coi mình là một người lính được nhân dân cử ra mặt trận. Ở Người, tình yêu đối với nhân dân là một tình cảm mãnh liệt.

...

Người là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp nhất của một nhà cách mạng, một người nhìn xa trông rộng và một nhà nhân văn vĩ đại. Người đã bình tĩnh, kiên định và kiên trì trong cuộc chiến đấu vì thắng lợi và tự do. Người là một con người vô cùng giản dị và khiêm tốn, nhưng có một quyết tâm và sức mạnh bên trong không gì có thể khuất phục được.

(K.C.Tiagi,  trích trong cuốn Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- "... Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật là kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau..."

(Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Nếu di sản của một dân tộc bao hàm tất cả những thử thách mà dân tộc đó phải đương đầu, bao hàm những cuộc chiến đấu mà dân tộc đó phải trải qua, bao hàm những bước gian lao và trắc trở mà người ta ghi nhớ và rút ra những bài học quý báu, bao hàm niềm phấn khởi của những thắng lợi đã giành được, những triển vọng được vạch ra, nếu từ những điều đó mà kinh nghiệm lịch sử của một cuộc cách mạng được vun đắp nên thì phải nói rằng đồng chí Hồ Chí Minh, với cuộc sống chiến đấu, cách mạng phong phú của Người, đã kết tinh toàn bộ kinh nghiệm của các đồng chí.

...

Đồng chí Hồ Chí Minh đã nêu cho chúng ta tấm gương của một lãnh tụ cộng sản, của một nhà cách mạng vĩ đại tiêu biểu cho cả một dân tộc, tấm gương cho toàn thể nhân loại tiến bộ, mà không ai và không gì có thể xóa nhòa được.

...

Sự liên hệ sâu sắc và kiên trì của Người với thực tế dân tộc kết hợp với chủ nghĩa quốc tế vô sản chân chính, ý chí kiên quyết của Người chống chủ nghĩa đế quốc trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, tinh thần chiến đấu bất khuất của Người cho tự do, độc lập và hòa bình, ý thức cao cả của Người về những giá trị xã hội và con người của chủ nghĩa xã hội, lòng tin tưởng của Người vào nhiệt tình cách mạng của các dân tộc và sự thống nhất của tất cả các lực lượng tiến bộ, tính chất thực tế thiên tài mà bình dị của Người trong hoạt động chính trị, đức tính khiêm tốn, giản dị của một người lãnh đạo vĩ đại, lòng nhân đạo, sự hiểu biết và trí thông minh của Người.

(Luigi Lônggô, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Italia)

- Nhân loại đã mất một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người thầy mácxít - lêninnít xuất sắc mà tấm lòng ưu ái đầy thi vị mong muốn một thế giới tốt đẹp có hương hoa tươi thắm và những tiếng vui cười náo nức của trẻ em đã thấm nhuần vào chủ nghĩa nhân đạo toàn diện của cuộc đời mà Người đã sống, thấm nhuần vào những việc kỳ diệu mà Người đã làm và sự nghiệp trọn đời Người đã phục vụ.

...

Tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi gắn bó với những hành động cao cả nhất và những ước mơ cao quý nhất của nhân loại nhằm thực hiện một khối cộng đồng anh em thực sự của nhân dân các nước được hưởng quyền bình đẳng và được thoả mãn đầy đủ về những nhu cầu vật chất và tinh thần của mình, một thế giới không có chiến tranh, không có sự tàn bạo, nghèo khổ và phân biệt đối xử.

...

Tấm gương vĩ đại của đồng chí Hồ Chí Minh suốt đời đấu tranh quên mình để phục vụ nhân dân Việt Nam, phục vụ những người lao động trên thế giới và toàn thể loài người bị áp bức sẽ mãi mãi cổ vũ trái tim và dìu dắt tư tưởng của các chiến sĩ hòa bình đấu tranh cho tự do và chủ nghĩa cộng sản.

(H.Uynxtơn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Đảng Cộng sản Mỹ)

- Con người của đồng chí Hồ Chí Minh thật vô cùng kính yêu. Người tượng trưng cho quyết tâm cách mạng, lòng dũng cảm, khí phách anh hùng và tinh thần hy sinh vì mọi người của nhân dân Việt Nam.

(Pompâyô Máckét, Uỷ viên Ban Bí thư toàn quốc, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Vênêxuêla)

- Người không còn nữa, nhưng tên tuổi của Người sẽ sống mãi như nhân dân của Người. Đức độ lượng, tính giản dị, tình yêu nhân loại, sự tận tụy hy sinh và lòng dũng cảm của Người sẽ cổ vũ thế hệ mai sau.

(Inđira Găngđi, Thủ tướng Ấn Độ)

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người mà lòng trung thành đối với Tổ quốc và trọng danh dự đã làm cho mọi người khâm phục. Loài người sẽ mãi mãi nhớ đến nhà yêu nước vĩ đại đó, là một trong những chiến sỹ vĩ đại nhất đã bảo vệ tự do và phẩm cách của con người trong một thế giới đầy lo âu và biến động.

(Mútxa Tơraôrê, Chủ tịch Ủy ban quân sự giải phóng dân tộc, Quốc trưởng nước Cộng hòa Mali)

- Tất cả các dân tộc yêu chuộng tự do sẽ mãi mãi ca ngợi cuộc đời hoạt động của Người vì sự nghiệp giải phóng.

(S.Ramgulam, Thủ tướng nước Môrixơ)

- Người là nguồn cổ vũ tất cả các dân tộc yêu chuộng tự do và hòa bình trên thế giới. Tuy Người đã mất, nhưng các lực lượng đế quốc vẫn không thể hết lo sợ, vì tư tưởng chỉ đạo của Người vẫn còn soi sáng cuộc đấu tranh mãi cho tới khi tất cả bọn xâm lược và áp bức bị hoàn toàn đánh bại.

(Giưliút Niêrêrê, Chủ tịch Đảng Liên minh dân tộc Phi Tanganiica, Tổng thống nước Cộng hòa thống nhất Tandania)

- Cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi và liên tục của Người chống chủ nghĩa đế quốc, các lực lượng áp bức và chủ nghĩa thực dân sẽ mãi mãi là nguồn cổ vũ đối với tất cả chúng ta.

(Babacơ Aoađala, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa dân chủ Xuđăng)

Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56913111
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
39714
121563
484549
56913111