Chỉ mục bài viết

 - Khí phách anh hùng của Người trong chiến đấu, trong xây dựng và trong lãnh đạo là nguồn cổ vũ vô cùng đối với hoạt động cách mạng của tất cả những ai mong muốn một trật tự xã hội công bằng và là nhân tố quyết định nhất đối với sự thất bại không thể tránh khỏi của chủ nghĩa đế quốc và đối với sự thống nhất của Tổ quốc Việt Nam.

(Agienđê, Thượng nghị sĩ Chilê)

- Người mất đi là một tổn thất đau đớn không những đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nhân dân Việt Nam mà đối với cả những ai khâm phục tinh thần tận tụy và những công lao vĩ đại của Người đối với cuộc chiến đấu giải phóng của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới.

(Xuháctô, Tổng thống nước Cộng hoà Inđônêxia)

- Lịch sử sẽ ghi tên tuổi của Người như một vị lãnh tụ, một nhà yêu nước kính yêu của nước Người, một chiến sĩ vĩ đại đấu tranh cho độc lập dân tộc.

(Lý Quang Diệu, Thủ tướng Xingapo)

- Bằng cuộc đấu tranh lâu dài của mình, vĩ nhân đã quá cố đã vạch ra con đường tiến lên cho tất cả các dân tộc đấu tranh vì tự do, độc lập và một cuộc sống xứng đáng, và mặc dù đã mất, Người vẫn sẽ tiếp tục là ngọn đèn pha soi đường cho tất cả những người cách mạng trên thế giới.

(Nurétđi Natátxi, Tổng thống kiêm Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Arập Xyri)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh hùng giáng cho chủ nghĩa thực dân Pháp một thất bại quyết định, do đó đã thúc đẩy và tạo điều kiện dễ dàng cho việc thức tỉnh ý thức dân tộc và giành độc lập chính trị của nước chúng tôi.

(Amát Đăngxôcô, Phụ trách quan hệ đối ngoại Ban Chấp hành Trung ương Đảng châu Phi đấu tranh cho nền độc lập của Xênêgan)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, con người vĩ đại đã hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng, tiến bộ và hoà bình của mọi người ở khắp nơi trên thế giới, sẽ sống mãi, bất diệt trong tâm trí của loài người qua hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, như tượng trưng cao nhất của lòng hy sinh tận tụy và khí phách đấu tranh kiên cường.

(Bộ Chỉ huy toàn quốc Đảng Xã hội phục hưng Arập (Xyri))

- Con người, bằng hoạt động của mình đã trở thành tượng trưng cho cuộc kháng chiến anh hùng của nhân dân Việt Nam, tượng trưng cho khí phách ngoan cường, ý chí kiên quyết và niềm hy vọng, không còn nữa. Nhưng Người đã để lại tấm gương của Người cho chúng ta. Người vẫn ở với chúng ta. Người vẫn sống mãi mãi, mãi mãi in sâu trong tâm trí nhân dân Việt Nam và các dân tộc trên toàn thế giới, trong cuộc chiến đấu của tất cả các dân tộc ở khắp mọi nơi trên năm châu chống lại chủ nghĩa đế quốc và mọi hình thức áp bức, vì tự do và độc lập dân tộc, vì một cuộc sống mới trong một xã hội mới.

(Mặt trận Yêu nước giải phóng dân tộc Bồ Đào Nha)

- Sự nghiệp chiến đấu kiên cường và những đóng góp vô giá của Người cho chủ nghĩa xã hội, giải phóng dân tộc và hoà bình sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tất cả mọi người.

(Tômômi Narita, Chủ tịch Đảng Xã hội Nhật Bản)

 - Hồ Chí Minh tượng trưng thật sự cho cuộc đấu tranh vì tự do, vì độc lập, vì công lý và qua đồng chí, người ta thấy những người chiến sĩ Việt Nam anh hùng mà ở châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh đang noi theo trong cuộc đấu tranh chống sự bóc lột và áp bức của chủ nghĩa đế quốc.

(Tuliô Vêkiétti, Tổng Bí thư Đảng Xã hội thống nhất vô sản Italia)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, người con trung thành của nhân dân Việt Nam, người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

(Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị và liên lạc văn hóa với nước ngoài, Ban Chấp hành Trung ương hội hữu nghị Xô - Việt)

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phấn đấu suốt đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và cho sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa. Người đã không ngừng đem hết sức mình ủng hộ các cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

(Hội hữu nghị Trung - Việt)

 - Hồ Chủ tịch là hình ảnh thần kỳ đã tượng trưng bằng cuộc đời mẫu mực của mình về chủ nghĩa anh hùng của một dân tộc, không một phút ngừng đấu tranh cho độc lập và tự do. Tất cả các chiến sỹ chiến đấu cho tự do sẽ mãi mãi nhớ đến Người, coi Người là tiêu biểu cho tinh thần hy sinh, lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước bất khuất.

(Menba Écnanđê, Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam)

 - Đồng chí Hồ Chí Minh đã góp phần lớn lao vào sự nghiệp phát triển và củng cố tình hữu nghị và hợp tác quốc tế chân chính giữa nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

(J.Giamian, Chủ tịch Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam)

- Đồng chí Hồ Chí Minh đã bắt đầu hoạt động cách mạng, đã giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lênin và đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế.

(Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam)

- Chúng ta sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí chúng ta hình ảnh Người, vị lãnh tụ vĩ đại và vị cứu tinh của nhân dân Việt Nam, người chiến sỹ vĩ đại chống thực dân, đế quốc, một biểu tượng của các dân tộc và các quốc gia bị áp bức trên thế giới.

(Haran Rếchkêđan, Bí thư phụ trách các vấn đề quốc tế, Ủy ban Nauy đoàn kết với Việt Nam)

 - Người mất đi khiến cho tất cả chúng ta đều xúc động sâu sắc vì trước con mắt của tất cả các dân tộc và của toàn thể mọi người, Người đã trở thành biểu tượng rực rỡ của cuộc chiến đấu giành tự do.

(Vante Phabian, Chủ tịch Tổ chức hoạt động ủng hộ Việt Nam của Cộng hòa liên bang Đức)

- Người là tượng trưng cho cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do, do đó Người sẽ sống mãi mãi.

(Ủy ban Thụy Điển đoàn kết với Việt Nam)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những nhà cách mạng kiệt xuất nhất của thế kỷ này. Người đã hiến dâng tất cả cuộc đời cho cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam chống lại bọn lái buôn chiến tranh Nhật, bọn thực dân Pháp, và là người anh hùng lãnh đạo nhân dân Việt Nam chống lại cuộc xâm lược trắng trợn của đế quốc Mỹ, tiếp tục không ngừng cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, và vì sự sống còn của Tổ quốc.

(Oađađa Nabuđêrê, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết với Việt Nam của Uganđa)

- Trong trái tim của mọi người và trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Đấu tranh trong nửa thế kỷ, Người đã làm cho cuộc cách mạng giải phóng của nhân dân nước Người trở thành biểu tượng của tự do, công lý và hòa bình trên thế giới.

(Endo Anhôlétti, Ủy ban Italia đấu tranh cho hòa bình và tự do ở Việt Nam)

- Người là tấm gương của chủ nghĩa yêu nước trong sáng đã chiến đấu không mệt mỏi cho tự do, độc lập và chủ quyền đất nước của Người.

(Laxarô Cácđênát, Cựu Tổng thống Mêhicô)

 - Sự nghiệp vô tư và quên mình của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền độc lập và thống nhất của Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ nay đã làm cho Người trở thành không những là người cha của dân tộc mà còn là nhà kiến trúc sư nổi tiếng của thế giới đã thoát khỏi chủ nghĩa thực dân... Người tượng trưng cho cuộc đấu tranh cho độc lập của các dân tộc nhỏ bé trong một thế giới bị những nước lớn thống trị.

(Béctơrăng Rútxen, nhà bác học Anh)

 - Cuộc đời của Người, hoàn toàn hiến dâng cho sự nghiệp của nhân dân và cách mạng, từ ý chí kiên cường bất khuất của Người trước kẻ thù đế quốc, trong mọi tình huống, từ đức độ khiêm tốn của Người, từ tài năng của Người áp dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sáng tạo, từ lòng trung thành của Người đối với chủ nghĩa quốc tế vô sản, chúng ta học được những bài học vĩnh cửu cổ vũ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Tây Ban Nha)  

- Nhân vật đó suốt đời không hề bị những phái đối lập trong nước chỉ trích, mà ngay đến kẻ thù cũng phải tôn trọng... Hồ Chí Minh, người đại diện tuyệt vời và anh hùng cho những gì tốt đẹp nhất được thể hiện trong phong trào cộng sản thế giới suốt 50 năm qua kể từ Cách mạng tháng Mười đến nay. Người là tượng trưng cho tinh thần của cuộc kháng chiến do những người cộng sản đã tiến hành để chống lại chủ nghĩa thực dân cũng như chủ nghĩa phát xít và quốc xã.

(Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc)

- Tôi hết sức kính trọng lòng quả cảm của Cụ Hồ Chí Minh và kính trọng con người văn hóa, đầy nghị lực và tin tưởng, cái đó đã giúp Người sáng tác thơ trong một hoàn cảnh khó khăn như vậy, trong gian khổ, đói rách, hiểm nghèo và đau thương dai dẳng. Tôi cũng nhận thấy với tấm lòng khâm phục tràn đầy, rằng trong nhà tù Người cũng có thể thương xót những người khác và luôn nghĩ đến những nguyên tắc của chủ nghĩa nhân đạo.

(M.Buntơn, Nhà văn, Giám đốc Trường đại học Sư phạm Ôxpho (Anh)

- Tất cả con người của Bác cho ta ấn tượng của sức mạnh và sự dịu dàng, nhà lãnh đạo cách mạng và người nghệ sĩ đã hòa hợp với nhau trong một chất thép.

...

Sự khiêm tốn là một trong những đặc điểm của con người vĩ đại này, cũng như bầu không khí vui vẻ là sự có mặt của Người đã đem đến, sự giản dị tuyệt vời... Cuộc sống của Người là một bài thơ đầy nét anh hùng ca, giống như cuộc đấu tranh của dân tộc Người.

(Rơnê Đơpêtơrô, Nhà thơ Haiti)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà đạo đức cách mạng phi thường trong thời đại này. Người luôn luôn giải quyết những vấn đề khó khăn với nụ cười trên môi.

(P.J Nêru: "Diễn văn trong buổi đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Niu Đêli)

- Hồ Chí Minh là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam và giá trị của toàn nhân loại đó là trí tuệ và tính khiêm tốn, tài năng và tính giản dị. Bản tính của Người là dịu dàng và đôn hậu, nhưng lúc cần thiết Người là kết tinh của ý chí và quyết tâm, có khả năng lôi cuốn theo mình hàng triệu quần chúng.

(Thông tấn xã Liên Xô TASS , ngày 17-5-1989)

- Trong khi chiến đấu cả đời mình chống lại ách thống trị thực dân, Người vẫn là một nhà nhân văn chân chính trong tư tưởng và hành động.

...

Hồ Chí Minh đã thành công trong việc liên kết nhiều sắc thái văn hoá vào một nền văn hoá Việt Nam duy nhất. Người đã làm được việc này nhờ sự hiểu biết sâu sắc và tôn trọng những đặc điểm văn hoá khác nhau. Người đã hoàn thành được nhiệm vụ này, và trong việc làm và lời nói của Người, ta có thể nhìn thấy rõ hình ảnh, tư tưởng của nhà thơ, nhà văn, nhà nghệ sĩ dân ca, những người đem lại nguồn cảm xúc cho nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam. Cuộc đời của Người mang ảnh hưởng của những giá trị và truyền thống dân tộc, có những đóng góp vào việc sáng tạo nên một nền văn hoá Việt Nam hiện đại.

(TS. M.Atmét, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

- Bác Hồ, cách gọi trìu mến của chúng tôi ở Ấn Độ, đã kết hợp được trong bản thân Người những đức tính lớn lao của Mác, Lênin, Mahátma Găngđi và Giaoaháclan Nêru. Người đại diện cho sự vĩ đại vốn có của nhân dân Việt Nam, bình dị, chuyên cần, yêu quý trẻ thơ và thanh niên, thẳng thắn, trung thực, chân thành và một ý thức mạnh mẽ về nhân văn kết hợp với nhiệt tình và tinh thần cách mạng.

...

Một cống hiến quan trọng khác của Hồ Chủ tịch là chủ trương làm khởi sắc và tăng cường truyền thống văn hoá Việt Nam, gắn nó với các nền văn hoá khác trên thế giới. Các bài thơ, tiểu luận và diễn văn của Người phản ánh một sự hiểu biết sâu sắc về lịch sử và văn minh nhân loại và một niềm tin chung thuỷ đối với bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc và quốc gia, kể cả dân tộc mình và các dân tộc khác trên thế giới. Vì vậy, Người được yêu mến, khâm phục và kính trọng trên toàn thế giới... Hiếm có lãnh tụ nào trên thế giới lại được nhân dân mình hết lòng mến mộ tin yêu và kính trọng như Hồ Chủ tịch.

(T.N.Caun trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

 - Tinh hoa văn hóa và đạo đức của Người là tấm gương tuyệt đối tự giác phục vụ nhân dân, suốt đời đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.

... Những gì thuộc về Người, từ phẩm chất đến hành động, vẫn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam, nhân dân các dân tộc yêu độc lập, tự do, hoà bình, công lý và những người tiến bộ trên trái đất. Tấm gương anh hùng và tấm gương đạo đức sống tràn đầy tình yêu Tổ quốc và nhân dân một cách tự nguyện đó đã được truyền lại cho các thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay.

(Nay Pena, trích trong Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

56703346
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
29810
194968
274784
56703346