Chỉ mục bài viết

 - Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, Người dẫn dắt nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh kiên cường vì sự nghiệp giải phóng đất nước, một nhà yêu nước nồng nhiệt và cũng là một lãnh tụ xuất sắc của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trên thế giới.

(Đoàn đại biểu Liên đoàn thanh niên dân chủ thế giới)

- Tôi đã gặp nhiều nhà lãnh đạo Châu Á và Châu Phi nhưng khi gặp Hồ Chí Minh, tôi thấy đó là một người rất ôn hòa. Trong đời tôi, có lẽ tôi chưa gặp một người nào lại tìm mọi cách để tránh đổ máu như ông. Tôi tin là Hồ Chí Minh cố gắng tránh chiến tranh, tránh những xung đột quân sự và khao khát giải quyết mọi xung đột bằng con đường hòa bình. Tôi nghĩ rằng: Ông vừa là một nhà cách mạng vừa là một người yêu chuộng hòa bình.

(Jean Lacouture, nhà báo, nhà sử học Pháp)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Người cùng chính đảng của mình dẫn dắt nhân dân Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành độc lập và xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lênin bách chiến bách thắng.

(Đamien Naamê, Ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Xiri)

- Sự nghiệp đáng kính của Người là tấm gương quý đối với các thế hệ sau. Sự hy sinh cao cả vì độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia của ngài Hồ Chí Minh là hiếm có trên thế giới. Cuộc đấu tranh kiên cường đó đã mang lại chiến thắng vang lừng cho nhân dân Việt Nam. Sự nghiệp của Người là kỷ niệm hân hoan đáng tự hào và mãi mãi ghi sâu vào tâm trí của nhân dân các dân tộc.

(Savát Sirikômát, Nghị sỹ Quốc hội Thái Lan)

- Trọn đời mình, đồng chí Hồ Chí Minh là một lãnh tụ nổi bật ở hàng đầu trong phong trào công nhân quốc tế. Đồng chí Hồ Chí Minh chưa bao giờ đi chệch khỏi các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội và đồng chí xứng đáng với vị trí bên cạnh các vị lãnh tụ vĩ đại mẫu mực của phong trào công nhân là Mác, Ăngghen, Lênin. Lòng trung thành của đồng chí với những nguyên tắc làm cơ sở cho hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới là một tấm gương cần phải cấp bách noi theo đối với tất cả những ai mong muốn thấy độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội thắng lợi trên toàn thế giới.

(O.R.Tambô, quyền Chủ tịch Đại hội dân tộc Phi Adania)

- Đồng chí Hồ Chí Minh, con người vĩ đại đã hiến dâng cả cuộc đời vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc mình, vì sự nghiệp giải phóng, tiến bộ và hòa bình của mọi người ở khắp nơi trên thế giới, sẽ sống mãi, bất diệt trong tâm trí của loài người qua hết thế kỷ này sang thế kỷ khác, như tượng trưng cao nhất của lòng hy sinh tận tụy và khí phách đấu tranh kiên cường.

(Bộ Chỉ huy toàn quốc Đảng Xã hội Phục hưng Arập)

- Hồ Chí Minh thuộc đội ngũ chiến sỹ cách mạng chân chính, xuất sắc của chủ nghĩa Lênin. Những chiến sỹ thuộc đội ngũ này chẳng những tiếp thu và thực hiện học thuyết Lênin vĩ đại trong thực tế mà còn bằng phẩm chất cá nhân của mình, bằng tấm gương của cuộc đời mình thể hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ của tư tưởng cộng sản. Một nhà báo đã hỏi Xanvađo Agienđê, người con quang vinh của nhân dân Chilê: "Ba đức tính nào của những nhà hoạt động chính trị mà Ngài muốn có và Ngài sẽ lấy ai làm gương?". Aghenđê trả lời: "Liêm khiết, nhân đạo và vô cùng khiêm tốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

(Epghênhi Cabêlep, trích trong "Hồ Chí Minh sống mãi trong trái tim nhân loại")

- Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về sự phục vụ không mệt mỏi cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân lao động.

(Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô)

- Sự cống hiến của Người vào sự nghiệp cách mạng và bước đi của phong trào quốc tế vì hòa bình dân chủ, độc lập dân tộc và vì nhân dân, không thể nào quên trong tâm trí nhân dân Việt Nam và toàn thể nhân loại tiến bộ,

(Đại sứ nước Cộng hòa hồi giáo Pakixtan)

- Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng mang tầm vóc quốc tế. Theo tôi, ông đã xây dựng tư tưởng của mình dựa trên nhiều nền văn hóa và cách ông nhìn nhận thế giới mang tính toàn cầu...

Hồ Chí Minh đại diện cho những nhân vật chủ chốt của thế kỷ XX trong việc tìm kiếm cho quốc thể: Một là độc lập dân tộc và hai là công bằng xã hội và kinh tế. Tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh đại diện cho hai dòng tư tưởng hiện đại hơn bất cứ một nhà lãnh đạo nào khác trong thời đại bấy giờ. Có những người đại diện cho lực lượng quốc gia nhưng lại không chú trọng đến công bằng xã hội. Có những người được công nhận là cố gắng hỗ trợ người nghèo nhưng lại không chú trọng lắm đến vấn đề dân tộc.

Do đó, tôi cho rằng: Hoạt động của Hồ Chí Minh đã kết hợp được cả hai dòng tư tưởng tiến bộ ấy. Thiên tài của Hồ Chí Minh là ở chỗ đã kết hợp được những giá trị của phương Tây với những giá trị của chủ nghĩa xã hội vào xã hội Việt Nam, mà ở một khía cạnh nào đó, đã thực sự đạt được một số điểm tốt”.

Ông có khả năng thu hút được nhiều nhất sự đồng cảm của thế giới dành cho cách mạng Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh mà Mỹ vẫn gọi là "chiến tranh Việt Nam" thì phần lớn mọi người trên thế giới vẫn đồng cảm với cách mạng Việt Nam hơn là với Mỹ và đồng minh Sài Gòn.

Tôi phải nói rằng đây là tính cách độc lập nhất của Hồ Chí Minh. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng các bạn vẫn phải cần đến khả năng đồng cảm này của ông: Khả năng làm cho người ta cảm thấy Hồ Chí Minh hiểu được họ và họ hiểu được ông là người bạn của họ. Khả năng này đã đem lại thuận lợi cho ông và cho cách mạng Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Theo tôi, bất kỳ ai cũng nhận ra rằng bằng cách đưa chủ nghĩa Mác - Lênin đến với người dân Việt Nam và xây dựng chủ nghĩa xã hội, lý tưởng của ông đã được những người Việt Nam thuộc các tầng lớp khác nhau chấp nhận, là nhờ khả năng đồng cảm đó. Chính vì vậy, ông được mọi người dân gọi là Bác Hồ và điều này đem lại cho ông sự ủng hộ của mọi người Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Rõ ràng, trong thực tế, Hồ Chí Minh là biểu tượng của sự tự do, lòng tự trọng và tính độc lập. Tính cách đặc biệt nhất của Hồ Chí Minh là lòng nhân đạo và sự cảm thông. Hồ Chí Minh là người có thể giao lưu với hầu hết tất cả mọi người, có thể thuyết phục được tất cả mọi người rằng ông hiểu họ và hiểu những vấn đề còn ngăn cách giữa hai bên.

Hồ Chí Minh là một con người thực tế. Tính thực tế này được biểu hiện trong câu nói của ông: Hôm nay, chúng ta chỉ có thể đi được đến đây; ngày mau, chúng ra sẽ tiến xa hơn. Theo tôi, thông điệp chính trị này rất hiệu quả. Nhưng đáng tiếc là nhiều lãnh tụ của các phong trào cách mạng cũng như nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc không hiểu được điều này. Chính vì thế mà tôi mong rằng thông điệp của Hồ Chí Minh sẽ được biết đến nhiều hơn và trở nên hữu ích hơn đối với tất cả mọi người trên đất nước các bạn.

(William Duiker, Giáo sư sử học Mỹ)

- Hồ Chí Minh là người có cơ hội để thể hiện hết mình và đã đóng một  vai trò quan trọng trong một hoàn cảnh quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất am hiểu đất nước và dân tộc mình, một người yêu chuộng hòa bình, một học giả tiến bộ. Người đã chiến đấu và cuộc chiến đấu do Người lãnh đạo đã tạo nên sự vĩ đại của dân tộc Việt Nam, vì dân tộc này đã chiến thắng. Đây là di sản diệu kỳ nhất mà Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam.

(Bà Dominique de Miscault, Tổng Biên tập Tạp chí “Viễn cảnh Pháp - Việt”)

- Tôi nghĩ Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng tiên tiến, thông thái, là người đưa đường chỉ lối tuyệt vời. Nét nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân đạo: Nó đáp ứng nhu cầu cụ thể của con người và cuộc sống hàng ngày của họ. Người hiểu rõ nhân dân, do vậy tư tưởng của Người không phải là một học thuyết giáo điều mà gắn liền với thực tế.

Đối với tôi, Bác Hồ là Bác Hồ, không có một nhân vật thứ hai như Bác. Đúng là dần dần rồi tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ thay thế tất cả các tư tưởng giáo điều và tôi cho rằng ảnh hưởng này sẽ rất lớn và rất tích cực.

(Philippe Devillers, nhà báo, nhà sử học Pháp)

- Theo tôi, tư tưởng Hồ Chí Minh rất quan trọng, không chỉ cho các nhà nghiên cứu mà cho tư tưởng chung của nhân loại. Tôi cho rằng ông là một trong những nhà tư tưởng, nhà hoạt động quan trọng của thế kỷ XX. Ngày nay, ở phương Tây, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng phải nhấn mạnh giá trị đạo đạo đức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tất nhiên cả giá trị chính trị, nhưng hai giá trị này gắn kết với nhau, vì tư tưởng Hồ Chí Minh xoay quanh vấn đề tôn trọng nhân dân, quan tâm đến nhu cầu của nhân dân. Nếu có điều gì cần học từ tất cả những điều Hồ Chí Minh đã nghĩ và đã làm trong suốt sự nghiệp của ông, thì chính là điều đó. Hồ Chí Minh không có những mối bận tâm nào khác ngoài bận tâm chăm lo cho nhân dân. Cũng chính vì thế, ông có thể đồng nhất mình với Tổ quốc, đồng nhất Đảng mình với Tổ quốc trong một khoảng thời gian dài như vậy.

(Alain Rucio, nhà sử học, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam học tại Paris)

- Hồ Chí Minh đã đến châu Phi, vượt Đại Tây Dương đến New York... Nước Mỹ với những con đường cao tốc, những cây cầu... Tất cả đã tác động đến ông như thế nào? Ông đã bị tác động rất sâu sắc khi ngắm Tượng thần Tự do ở bến cảng New York... Một trong những điều làm ông thú vị là các tiểu luận của Jeffeson và Lincolt. Ông biết khá tường tận về nước Mỹ. Ông thuộc lòng bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ. Sau này, khi viết Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam, năm 1945, ông đã trích dẫn nó.

...

Hồ Chí Minh là nhân vật quan trọng của thế kỷ XX. Chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước Mỹ đã thua trận và chính ông đã tìm ra cách đánh bại nước Mỹ - đất nước được coi là hùng mạnh nhất thế giới.

(Staley Karmow, tác giả phim "Việt Nam - một thiên lịch sử truyền hình")

- Bất cứ nơi nào chiến đấu cho độc lập tự do, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Bất cứ ở đâu chiến đấu cho hòa bình và công lý, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Ở bất cứ đâu nhân dân chiến đấu cho một thế giới mới, chống lại đói nghèo, ở đó có Hồ Chí Minh và ngọn cờ Hồ Chí Minh bay cao. Phong trào hòa bình thế giới đã học được những gì ở Hồ Chí Minh và nước Việt Nam của Người?. Một là, tính chất chống đế quốc của phong trào hòa bình thế giới đã trở nên sắc bén nhờ đứng cạnh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Hai là, đứng bên cạnh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và đứng bên cạnh Hồ Chí Minh, phong trào hòa bình thế giới đã nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết sự gắn bó sống còn giữa cuộc đấu tranh vì độc lập và tự do, cuộc đấu tranh cho chính nghĩa vì cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội. Đứng bên cạnh cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam, chúng ta học được ở Chủ tịch Hồ Chí Minh sự cần thiết phải kết hợp cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới, chống chiến tranh, với cuộc đấu tranh để xây dựng một thế giới mới, trong đó chủ nghĩa đế quốc và đói nghèo vĩnh viễn bị xóa bỏ.

(Rômét Chanđra, Chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới)

- Chủ nghĩa Mác là một hệ tư tưởng mà một trong những vẻ đẹp của nó là có thể thay đổi phù hợp với hoàn cảnh mà không hề cứng nhắc. Điều tuyệt vời của chủ nghĩa Mác là nó có thể điều chỉnh linh hoạt những con người khác nhau trên khắp thế giới; họ có thể suy nghĩ về những tư tưởng của Mác, thay đổi chúng, làm mới chúng, đôi khi còn say mê phát triển chúng cho hợp với chính hoàn cảnh của mình và đất nước mình.

Hồ Chí Minh, theo tôi nghĩ, là một trong những người quan trọng nhất đã làm được việc đó. Đó là một người có óc sáng tạo tuyệt vời, một nhà thơ, một chiến sĩ kiên cường và vĩ đại...

Hồ Chí Minh là người vô cùng sáng tạo, ông đã tiếp thu được những yếu tố đẹp nhất của văn hóa truyền thống Việt Nam, của đạo Khổng,... ông hết lòng yêu mến mảnh đất quê hương. Hơn thế nữa, ông đã kết hợp được những điều này với những gì đang diễn ra ở Châu Âu như tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tiến trình công nghiệp hóa tư bản, v.v..

Đương nhiên, lý thuyết là một chuyện, thực tiễn lại là một chuyện khác, đó là nghệ thuật thực tiễn hóa lý thuyết của Hồ Chí Minh. Rất nhiều người nói về cách mạng: Người Trung Quốc, người Việt Nam, người Nga, người Cuba... Rất nhiều người Anh cũng nói về cách mạng. Cần có những con người đặc biệt có thể nhìn thấy được dòng chảy đó và chuyển từ lý thuyết thành thực tiễn. Và chúng ta có Hồ Chí Minh, một nhà lý luận, nhà thơ, đồng thời cũng là một nhà thực tiễn.

(Tiến sĩ John Callow, Giám đốc Trung tâm lưu trữ và tưởng niệm Karl Marx ở Luân Đôn)

Đức Lâm (tổng hợp)

Hết

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

68068350
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
4043
47317
79970
68068350