Chỉ mục bài viết

 - Cả sự nghiệp tận tụy phục vụ cho công cuộc giải phóng dân tộc và xã hội thiêng liêng của nhân dân Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt ra ngoài biên giới và trở thành di sản quý báu của các dân tộc đang đứng lên đấu tranh cho một tương lai tươi đẹp hơn.

Bác Hồ là ngọn cờ, là biểu tượng, là nguồn cổ vũ và là người dẫn đường của chúng ta. Người luôn luôn sống mãi trong lòng tất cả các dân tộc trên thế giới…

(Đoàn đại biểu quân sự Cuba)

- Người thực sự là một con người của nhân dân, một nhà cách mạng vĩ đại mà đời sống và sự nghiệp sẽ tiếp tục lưu truyền trong nhân dân toàn thế giới. Hàng triệu người với lòng tôn kính đang nhớ lại tình yêu thương của Người đối với nhân dân, với bầu bạn, với muôn loài, với chim muông, với bầy cá, hàng cây, rặng hoa và trên tất thảy là tình yêu hòa bình và tự do.

(Đoàn đại biểu Tổ chức hòa bình và đoàn kết Ấn Độ)

- Hồ Chí Minh, tên người tượng trưng cho phẩm chất cao đẹp nhất trong tâm hồn, trái tim, ý chí và nhân cách của loài người. Hồ Chí Minh - một con người, một nhà lãnh đạo của dân, do dân và vì dân; một con người đã hòa mình trong nhân dân với niềm tin vô tận đối với giai cấp công nhân và quần chúng lao động.

(Giênoát, Ủy viên Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Mỹ)

- Bác Hồ, hình ảnh của Người, của dân tộc Việt Nam, sự nghiệp và tấm gương sáng chói của Người thật vĩ đại đối với tất cả những người cách mạng trên thế giới. Người là hạt giống đã ra hoa kết quả ở những ai đang chiến đấu để thể hiện hết tầm vóc nhân phẩm của mình, ở những nơi bất công đang cần được quét sạch và ở nơi các dân tộc đã được giải phóng đang xây dựng tương lai của mình.

(Đoàn đại biểu Khối xã hội chủ nghĩa nước Cộng hòa Đôminica)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sỹ kiên cường và lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm tới cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân Lào, chăm lo vun đắp cho mối đoàn kết bền vững giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào, góp phần làm cho sự nghiệp cứu nước của nhân dân Lào giành được thắng lợi to lớn và vẻ vang như ngày nay.

(Điện của Hoàng thân Xuphanuvông)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn nữa nhưng tên tuổi của Người sẽ sống mãi như nhân dân của Người. Đức độ lượng, tính giản dị, tình yêu nhân loại, sự tận tụy hy sinh và lòng dũng cảm của Người sẽ cổ vũ thế hệ mai sau.

(Điện của Thủ tướng Ấn Độ Inđira Găngđi)

- Đồng chí Hồ Chí Minh đã cống hiến tất cả cuộc đời tuyệt vời, toàn bộ tài năng của người chiến sỹ cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh vì tương lai tươi sáng của nhân dân mình, vì thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin. Với nghị lực lớn lao, ý chí sắt đá, lòng dũng cảm kiên cường, đức tính giản dị và lòng nhân đạo, đồng chí Hồ Chí Minh đã làm cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Liên Xô, những người cộng sản và tiến bộ trên thế giới hết sức yêu mến và kính trọng đồng chí.

(E.P.Gờladunốp, đăng trong Tạp chí Những vấn đề lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gieo những hạt giống của cuộc đấu tranh của chúng tôi… của cuộc đấu tranh cách mạng ở tất cả các nơi nhân dân đang bị áp bức bóc lột. Người đã thành công trong việc gieo trồng giá trị văn minh nhất, nhân đạo nhất trong tâm trí của mỗi người công dân Việt Nam. Chắc chắn Người cũng là vị lãnh tụ nhân đạo, văn minh, vĩ đại nhất chưa từng có trong thời đại chúng ta.

Với những giá trị văn minh và nhân đạo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi có khả năng động viên toàn thể nhân dân các nước chống lại và chiến thắng mọi đế quốc cho dù chúng mạnh thế nào đi nữa.

(Lailanen Ghêbali, nhà báo Cộng hòa Arập)

- Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chẳng những được nhân dân Việt Nam mà còn được nhân dân thế giới yêu mến và kính phục. Người đã cống hiến đời mình từ thuở thiếu thời cho đến hơi thở cuối cùng cho cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam. Người luôn luôn đứng về phía độc lập, công lý và phồn vinh của loài người và đấu tranh để thực hiện những mục tiêu đó. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời của nhân dân Việt Nam, nhân dân các thuộc địa, các lực lượng dân chủ và hòa bình thế giới.

(Tổng Bí thư Hội đồng hòa bình Miến Điện)

- "Vì sao Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là nhân vật cuốn hút tôi? - Vì những phẩm chất và đạo đức của ông. Nói về những đặc trưng nổi bật nhất của ông thì ta thấy ông vừa là nhà mô phạm, vừa là nhà lãnh đạo. Trước hết ông là một người rất nhân đạo, điều đó được biểu hiện trong quan hệ với mọi người, không chỉ với đồng bào mình mà đối với nhân dân toàn thế giới. Điều ông quan tâm trước hết là con người chứ không phải những giá trị giáo điều.

Ngày nay, Việt Nam đã bước vào kỷ nguyên mới, một thời đại mới với rất nhiều thay đổi lớn lao. Tôi cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh có thể là chỗ dựa lớn nhất cho giới trẻ để dung hòa giữa ảnh hưởng của quan niệm về tự do với sự phát triển vô tổ chức. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta nên nghĩ đến Hồ Chí Minh, coi Người như một tấm gương sáng để soi mình vào mà sửa mình, nhất là giới trẻ.

(Piere Brocheux, nhà sử học, nhà Việt Nam học người Pháp)

- Tên tuổi, hình ảnh và sự nghiệp của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong các thời đại. Cuộc đấu tranh của Người sẽ còn tiếp tục. Ở Người có một cái gì đó không thể chết được và sẽ không bao giờ chết; nó đang được tiếp thụ và ngày càng được tiếp thụ nhiều hơn bởi những thế hệ trẻ, bởi những ai tin tưởng vào con người, vào lòng tự hào, danh dự và lý trí của con người, bởi tất cả những tin tưởng rằng trong tương lai nhân loại sẽ vĩnh viễn thoát khỏi những xiềng xích của đế quốc và mọi hình thức bóc lột.

(Luigi Lônggô, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ý)

- Ngày nay tên tuổi của đồng chí Hồ Chí Minh là tượng trưng cho cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc, Hồ Chí Minh là tiếng gọi chiến đấu đối với các thanh niên cách mạng của chúng tôi chiến đấu cho tự do và chủ nghĩa xã hội.

Trong số những nhân vật vĩ đại của phong trào cộng sản thế giới, đồng chí Hồ Chí Minh nổi bật ở ngay hàng đầu. Cuộc đời của Người, có một không hai trong thời đại chúng ta, đã chấm dứt. Nhưng tên tuổi, tư tưởng và sự nghiệp của Người đã trở nên thần kỳ. Hình ảnh của đồng chí Hồ Chí Minh sẽ sống mãi trong tâm trí của các thế hệ những người cộng sản Áo hiện nay và sau này.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Áo)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu không những của nhân dân Việt Nam mà còn là của tất cả các dân tộc đang đấu tranh chống bọn bóc lột. Người đã cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp của Tổ quốc và nhân dân nước mình, cho sự nghiệp của cách mạng và chủ nghĩa Mác - Lênin. Đối với toàn thế giới, Người cũng là tượng trưng cho cuộc đấu tranh chống bọn xâm lược. Người mất đi đã để lại một khoảng trống lớn trong những nhà cách mạng ở tất cả các nước, nhưng hình ảnh, tinh thần dũng cảm kiên cường và sự nghiệp của Người sẽ sống mãi trong lòng và trong ký ức của mọi người yêu chuộng tự do và chính nghĩa.

(Randơrianga Rơnê Anxenmơ, Bí thư thứ nhất Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Mangasơ)

- Sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hồ Chí Minh là một di sản vô giá cho sự nghiệp của toàn thể giai cấp công nhân quốc tế, của toàn thể nhân loại tiến bộ, cho sự nghiệp độc lập dân tộc thực sự, cho nền dân chủ, hòa bình và chủ nghĩa xã hội.

(Lui Xayăng, Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới)

- Các dân tộc trên toàn thế giới đặc biệt là nhân dân Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh, nhất định sẽ tiếp tục con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, bằng chủ nghĩa anh hùng và sự hy sinh mẫu mực của mình cho toàn thể loài người, đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh thắng lợi chống sự xâm lược tàn bạo của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Sự lạc quan, niềm tin tưởng của Hồ Chủ tịch vào thắng lợi rõ ràng đã trở thành một phần không thể tách khỏi niềm tin của cách mạng vào vận mệnh của loài người.

(Ban Thư ký thường trực tổ chức đoàn kết ba châu)

- Sự nghiệp lịch sử mà đồng chí Hồ Chí Minh suốt đời thực hiện làm cho đồng chí trở thành bất tử. Hình ảnh đồng chí còn đời đời in sâu trong tâm trí nhân dân cách mạng trên toàn thế giới.

(Phốtxơ Phơrăngxoa, Ủy viên thường vụ Ban Thường vụ Ủy ban liên minh Camơrun)

- Chúng ta được tiếp xúc với một người, người ấy là một phần lịch sử của Châu Á. Ngoài gặp gỡ một con người vĩ đại, chúng ta không chỉ được tăng thêm về sự hiểu biết mà chúng ta còn lớn lên về tầm vóc. Được gặp Người ấy, một con người từng trải khiến chúng ta trở nên tốt hơn.

..

Thật là điều hân hạnh được gặp con người vĩ đại và có sức hút mãnh liệt đối với chúng ta. Mặc dầu trong thế giới ngày nay còn có khác biệt và xung đột, nhưng được gặp Bác Hồ, chúng ta thật sự sung sướng được thấy lòng tốt của con người… tình cảm, lòng nhân ái sẽ vượt qua tất cả.

(Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ P.J.Nêru)

- Tấm gương yêu nước, sự hy sinh cao cả của Người là một tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Di sản của Người sống mãi và tiếp tục là nguồn cổ vũ cho hàng triệu con người trên thế giới, những người luôn coi trọng tự do, bình đẳng thật sự giữa các dân tộc, không phân biệt màu da, đẳng cấp hay tôn giáo. Khi chúng tôi nghĩ về Hồ Chí Minh - chúng tôi lại nghĩ về người cha của dân tộc mình - Mahátma Gandhi. Họ đã để lại dấu ấn không phai mờ không chỉ trong lịch sử của đất nước mình mà còn trong lịch sử của nền văn minh hiện đại của nhân loại.

(Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ K.Venkata Raman)

- Đồng chí Hồ Chí Minh là tấm gương bền bỉ và quả cảm trong nỗ lực đưa những lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản vào thực tiễn. Việc đồng chí đồng nhất lý tưởng cộng sản với sự nghiệp giải phóng của nhân dân Việt Nam là bài học vĩ đại đối với tất cả những người cách mạng.

(Jorge Insunza, Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Chilê)

- Tư tưởng, đạo đức, ý chí kiên cường và lòng yêu nước phi thường của Bác Hồ luôn trong tôi và còn là bài học cao quý.

Nhân dân Việt Nam có may mắn đặc biệt là có được nhà lãnh đạo như thế và cả dân tộc luôn luôn có những người lãnh đạo như thế.

(Bernard Zadi Zaourou, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Cộng hòa Cốtđivoa)

- So với những lãnh tụ cộng sản khác của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh phải được coi như một trong những người ít bị gò bó nhất bởi hệ tư tưởng cộng sản. Thiên tài của ông thể hiện ở óc thiết thực, ở cách thức kết hợp kinh nghiệm lịch sử Việt Nam, nghệ thuật hùng biện chống thực dân, lề lối tổ chức gần như theo kiểu Lênin, lòng kiên nhẫn phi thường với một phong ách ứng xử bình dị ẩn chứa óc tinh tế và trí thông minh vĩ đại. Mục tiêu của ông và của Việt Minh, tổ chức của ông, là một nước Việt Nam độc lập, thống nhất.

(Rôbớc S.Mắcnamara, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ)

- Hồ Chí Minh đã chứng minh sự liên quan chặt chẽ giữa cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội và cuộc chiến đấu bảo vệ nền độc lập dân tộc. Mỗi bước đi của Người, mỗi việc làm của Người đều chứng minh điều đó. Người đã thành công trong việc đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ duy nhất "không có gì quý hơn độc lập, tự do".

(Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Pêru)

- Chỉ có thể xác của Người là thác đi bởi vì tấm gương cao đẹp về con người toát lên tinh thần Hồ Chí Minh sẽ tồn tại mãi mãi trong tương lai.

Cuộc đời phong phú của Hồ Chí Minh cho thấy danh hiệu vẻ vang làm người cách mạng chỉ xứng đáng với ai chiến đấu không sợ nguy hiểm và hy sinh trong những hoàn cảnh nhất định, nhất là trong buổi ban đầu người cách mạng phải biết đương đầu với thất bại, giữ được ý chí và niềm tin để tiếp tục đấu tranh.

Bài học sáng ngời mà di huấn của Hồ Chí Minh để lại là bằng chính tấm gương của mình về chủ nghĩa anh hùng, tinh thần quên mình và sự giác ngộ.

(Carlos Fonseca Amador, lãnh tụ cách mạng Nicaragoa)

- Cụ Hồ Chí Minh mất đi không có nghĩa là cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc đã kết thúc, mà đó mới chỉ là mở đầu cho cuộc đấu tranh mà thôi. Người đã trao lá cờ đang phấp phới bay cho người sau không thể lùi bước. Cụ Hồ Chí Minh vẫn sống mãi. Người đã vạch ra con đường cho cách mạng thế giới nhằm đánh bại chủ nghĩa đế quốc để giải phóng dân tộc.

Cụ Hồ Chí Minh mất đi, những người cách mạng đã tăng thêm ý chí cách mạng, thổi bùng ngọn lửa cách mạng lên thiêu cháy chủ nghĩa đế quốc để vĩnh biệt Người, người thầy lãnh tụ của mình… Cụ Hồ Chí Minh, Người nằm đó, Người vẫn lắng nghe tiếng súng cách mạng vang lên ở khắp nơi.

(H.Ali Muhaxan, nhà báo Nam Yêmen)

- Nếu di sản của một dân tộc bao hàm tất cả những thử thách mà dân tộc đó phải đương đầu, bao hàm những cuộc chiến đấu mà dân tộc đó phải trải qua, bao hàm những bước gian lao và trắc trở mà người ta ghi nhớ và rút ra những bài học quý báu, bao hàm niềm phấn khởi của những thắng lợi đã giành được, những triển vọng được vạch ra, nếu từ những điều đó mà kinh nghiệm lịch sử của một cuộc cách mạng được vun đắp nên thì phải nói rằng đồng chí Hồ Chí Minh với cuộc sống chiến đấu, cách mạng phong phú của Người, đã kết tinh toàn bộ kinh nghiệm của các đồng chí.

(Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Ý)

Đức Lâm (tổng hợp)

Bài viết khác:

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỄ VIẾNG

 THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật. 

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

 • Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

 • Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ.
 • Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

 1. Ban Tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 17 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455128
 2. Ban Đón tiếp, Văn phòng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, số 1 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội. 
  Điện thoại: 024 38455168 - 024 37345484
 3. Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội.
  Điện thoại: 069 591930024 38455168 - 024 37345484

Đọc thêm

Thông tin

Thống kê truy cập (Phiên truy cập)

68066986
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng cộng
2679
45953
78606
68066986